COVID-19: Skyltar och andra produkter för att nå ut

I en tid då kommunikation har blivit oerhört viktigt erbjuder vi anpassningsbara produkter framtagna för att hjälpa dig att kommunicera viktig hälso- och säkerhetsinformation till medarbetare och kunder.

Nu har vi: Ansiktsskydd i plast och återanvändbara tygmunskydd.

Sätt upp skyltar på platser där ditt budskap behöver synas.

Sprid viktiga nyheter och information så att de inte går någon förbi.

Märk produkter och förpackningar för att hålla kunderna informerade.