Varumärkesordlista

Om du någonsin har letat efter tips om att ”skapa en look för ditt företag” eller ”utveckla en visuell identitet” vet du redan vad varumärkesprofilering är. Men känner du till allt som kan inspirera, ge resultat samt fördelar och nackdelar?

Om inte behöver du inte oroa dig. Vi har satt ihop en omfattande ordlista som kan hjälpa dig att bygga upp din varumärkesidentitet och använda den på dina reklamprodukter.

Varumärkesrelaterade termer

Varumärke

Termen ”varumärke” kan betyda två saker. Dels kan det vara en underavdelning av ett större bolag (Sprite är till exempel ett varumärke som tillhör Coca-Cola Company), dels kan det vara den uppfattning människor har om ett företag eller en produktserie. Denna uppfattning kan komma från flera olika typer av källor, bland annat egen erfarenhet, ryktesvägen, reklam och andra sätt varumärket framställs (logotyp, färgpalett, skrivsätt osv.). I huvudsak kan man säga att varumärket är vad människor tycker om ditt företag. Och även om det inte är påtagligt är det något av det viktigaste att tänka på för den som driver ett mindre företag då det hjälper till att skapa kundlojalitet och får din verksamhet att urskilja sig från konkurrenternas.

Exempel: Varumärket Coca-Cola handlar om att inspirera till glädje och optimism över hela världen. Allt de gör, från samhällsservice till marknadsföring, hjälper till att bygga upp den uppfattningen.

Varumärkestillgång

En varumärkestillgång används för att identifiera ditt företag. Ofta handlar det om bilder, logotyper eller ord som knyter an direkt till ditt företag. ”Swoosh”-symbolen och sloganen ”Just do it” är till exempel varumärkestillgångar som tillhör Nike. Det är viktigt att ha ordning på varumärkestillgångarna och att de är lättåtkomliga – du vet aldrig när det stora genombrottet kommer och du måste skicka en högupplöst bild av din logotyp.

Varumärkeskapital

Termen betyder helt enkelt värde. Vilket värde har ditt varumärke? Ju fler positiva associationer ditt varumärke har, desto högre kapital. Det kan såklart vara svårt att fastställa kvantiteten, men relativt enkelt att förklara via exempel. Sprites varumärke är exempelvis självklart mer värdefullt än Tabs, trots att båda är dotterbolag till Coca-Cola.

Varumärkespositionering

Liksom många andra av dessa termer innehåller termen varumärkespositionering även själva betydelsen. Det är hur ett företag väljer att positionera sig i en given bransch på ett sätt som urskiljer det från konkurrenterna. En bra varumärkespositionering består av tre grundläggande delar:

  1. Målgrupp: Vem är varumärket ämnat för? (Mammor, tonåringar, kreativa personer osv.)
  2. Fördelar: Hur kan företaget förbättra målgruppens liv? Vad får de ut av det? (Bekymmersfri tillvaro, sparar pengar, ser bättre ut, mår bättre osv.)
  3. Särskiljande drag: Varför välja detta varumärke istället för ett annat i branschen? (Inga avtal, avancerad teknik, överlägsen design osv.)

General Motors har till exempel positionerat Cadillac som ett lyxmärke medan Chevrolet är ett vardagsmärke. Cadillacs målgrupp är personer med högre hushållsinkomst – personer som vill ha en bil av högsta kvalitet med alla funktioner och lite till. Chevrolet å sin sida riktar sig mer mot medelklassen och lyfter fram pålitlighet och robusthet som sina säljpunkter.

Det finns ett obegränsat antal sätt att positionera sig gentemot konkurrensen, men det är viktigt att välja ut verksamhetens starka punkter och fokusera på dem.

Varumärkesprofilering

Varumärkesprofilering är sådant du gör för att skilja din verksamhet från alla andras. Du kan göra det genom att förse dina produkter, tjänster och annat där människor interagerar med ditt varumärke med visuella och/eller ljudmässiga tecken (förpackning, webbplats, butikslayout, reklaminslag, trycksaker osv.). En läsk kan till exempel få en helt annan framtoning med Coca-Colas varumärke på sig än med märket för den lokala butikskedjan.

Designrelaterade termer

Nu när vi har gått igenom några varumärkesrelaterade termer är det dags att ge sig på varumärkets design.

Färgpalett

Detta är den huvudsakliga färguppsättningen verksamheten använder. Det tydligaste exemplet på en färgpalett kommer från UPS som till och med använder det i en av sina slogans; ”Vad kan Brown göra för dig?”. Många verksamheter har firmamärken i vissa färger för att särskilja sig i sin bransch, exempelvis Home Depot och John Deere.

Logotyp

Logotypen är den symbol som representerar din verksamhet. Du känner till de mest karaktäristiska: McDonalds gyllene bågar, Nike-symbolen ”The Swoosh” och NBC:s påfågel. Logotyper kan utgöras av olika kombinationer av grafik, bilder och ord.

Visuell identitet

Din visuella identitet är varumärkets uttryck utåt. Dina samlade varumärkesegendomar utgör din visuella identitet. Vid varumärkesprofilering är det viktigt att först fastställa hur du vill att din verksamhet ska uppfattas, så att du kan skapa en visuell identitet som förmedlar den uppfattningen. Många av de mest lyckade verksamheterna har en väldigt enhetlig visuell identitet – en identitet som gör att allt företaget producerar har en liknande framtoning.

Ordmärke

Ett ordmärke, eller logotyp, är en enklare logotyp som bara utgörs av text. Några exempel är Coca-Colas och Googles logotyper.

Termer relaterade till avancerad design

Nu börjar det roliga. Här följer några termer som du kanske inte känner till, men de kan verkligen vara bra att ha till hands när man pratar om design och varumärkesidentitet.

Migrering av tillgångar

Denna term rör processen att flytta dina varumärkestillgångar mellan olika format eller platser. Det är en snitsig term för en enkel åtgärd, men kan vara bra att känna till eftersom du måste se till att dina logotyper, bilder och andra visuella egendomar sparas och används i format av högsta kvalitet.

Dynamisk logotyp

Inom design sätter man ofta termerna ”dynamisk” och ”statisk” mot varandra. Statisk betyder stationär, samma eller oförändrad, medan dynamisk betyder det motsatta. En av de nyare trenderna inom design är att skapa en dynamisk logotyp – en logotyp som kan byta skepnad och ändras utifrån aktuella händelser, företagsnyheter eller annat.

Pixlar

En pixel (en förkortning av ”picture element” som betyder bildpunkt) är den minsta individuella delen av en bild eller grafik när den visas på en elektronisk skärm, exempelvis dator eller tv. Ju fler pixlar en bild har, desto bättre kan bilden framställas eftersom det höga antalet pixlar gör bilden mer detaljerad. Antalet pixlar i en bild kallas ofta för bildens ”upplösning”.

PPI och DPI

Dessa två förkortningar står för Pixels Per Inch respektive Dots Per Inch. Termerna kan ha olika betydelser beroende på vad de syftar på. När man pratar om en bild betyder PPI antalet pixlar per tum i den bilden. Om man däremot diskuterar bildens framställning (exempelvis på en utskrift, datorskärm, bildsensor på en digitalkamera eller tv-skärm) skiljer det sig lite. PPI anger antalet pixlar per tum tillgängliga på de elektroniska enheterna och DPI anger antalet punkter per tum som en skrivare kan skriva ut på en fysisk sida. Generellt sett är bilder med fler pixlar bättre eftersom de får en högre kvalitet i tryck.

Raster eller vektor

Dessa två termer handlar om grafik – rastergrafik (kallas ibland för bitmappar) är bilder där färger och linjer representeras av punkter i ett rektangulärt rutnät. Om man förstorar rastergrafiken blir den ”pixlad”, vilket betyder att du kan se var de enskilda punkterna finns på originalbilden. De sparas vanligen som .jpg, .gif eller .png. Vektorgrafik är motsatsen till rastergrafik då den kan förminskas eller förstoras i all oändlighet utan att skärpan förloras. Det vanligaste sättet att spara en vektorfil är i pdf-format.

Skalbarhet

Man pratar ofta om skalbarhet när man beskriver en bild eller logotyp, och termen rör det vi tidigare nämnde om raster eller vektor. Skalbarhet betyder att bilden eller grafiken du använder ser bra ut oavsett storlek, så att den är lika igenkänningsbar och tydlig på framsidan av en broschyr som i egenskap av huvudbild på en banderoll. För att din bild ska vara skalbar måste den troligen vara i vektorformat, eller åtminstone ha ett mycket högt PPI-antal. Nedan visas ett exempel på skillnaden mellan en skalbar och en icke skalbar logotyp.

Tryckrelaterade termer

När du har designat din varumärkesidentitet måste du överföra den till ditt reklammaterial. Det är nu det roliga börjar, men det är viktigt att känna till några få termer från tryckvärlden för att klara sig bra genom alla design- och trycksteg.

Utfallslinje

Det här är kanten på den produkt du skapar. Om din produkt har en bakgrundsbild eller -färg du vill ska gå ända ut i kanten ska du se till att den går ända till utfallslinjen för att undvika att produkten får en vit kant efter att den har beskurits i skrivaren.

Säkerhetslinje

Kommer du ihåg när du var liten och mamma sa att du skulle måla innanför linjerna? Det här är vuxenversionen. Säkerhetslinjen är den punkt din produkt (visitkort, vykort, flyers osv.) antagligen kommer att beskäras vid, så se till att allt du vill trycka håller sig innanför säkerhetslinjen.

Skärsmån

Det här är området mellan säkerhets- och utfallslinjen. Till följd av minimala variationer i tryckprocessen görs beskärningen i detta lilla område på produkten.

Du och ditt varumärke

Oavsett om du driver ett enmansföretag (och är nöjd med det), ett nystartat företag med siktet inställt på enorm tillväxt eller något däremellan ska du vara medveten om att ditt varumärke är din affärsidentitet och utmärker hur du uppfattas. Det här är din chans att fastställa vem du är och vad du vill att människor ska tycka och tänka om dig.

Vi hoppas att dessa termer och definitioner kan hjälpa dig att skapa och optimera ditt perfekta, unika varumärke.