Tips och verktyg för att skapa din affärsmodell

Innan vi börjar, vad exakt är en affärsmodell? Jo en affärsmodell är en översikt över hur alla olika delar av en verksamhet är tänkta att fungera. Till skillnad från en affärsplan, som fokuserar mer på detaljer, ger en affärsmodell en översikt över verksamhetens logik.

Det finns många sätt att utforma en affärsmodell. Du kommer också att upptäcka att det finns en mängd olika mallar (vissa mer kända än andra) som kan ge dig inspiration.

Hållbarhet och din affärsmodell

Det är viktigt att du även tar hänsyn till hållbarhet när du utvecklar din affärsmodell. En hållbar affärsmodell är viktig inte bara för att vi behöver använda våra gemensamma resurser varsamt, utan också för att efterfrågan på hållbara värdeerbjudanden ökar. Och det oavsett vilken marknad du är verksam på.

När du utvecklar din affärsmodell och ditt värdeerbjudande, tänk då på dessa frågor:

  1. Kan du skapa värden med din affärsmodell utöver de rent ekonomiska? Kan du bidra till minskad klimatpåverkan eller skapa sociala eller andra samhällsnyttor?
  2. Har din affärsmodell negativ effekt på hållbarheten? Hur kan du i så fall minimera eller få bort den effekten?

Business model canvas-verktyget

När du utvecklar din affärsmodell är verktyget Business model canvas (BMC) en bra resurs. BMC består av elva byggstenar som får affärsmodellen att hänga ihop. Om du gör en pivot, eller förändring, i någon av byggstenarna, kommer det även att påverka de andra.

Verktyget gör det möjligt att testa olika strategiska alternativ och utvärdera konsekvenserna av varje val. Byggstenarna är: kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktsflöden, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartners, kostnadsstruktur, hållbarhetsvinster och hållbarhetskostnader.

Fler verktyg för att testa ditt värdeerbjudande

Business model canvas är effektivt för att testa olika strategiska val och se effekterna av dessa. Däremot kan BMC-verktyget inte garantera att ditt värdeerbjudande går i linje med det som dina kunder tycker är viktigt. Vi rekommenderar dig därför att även använda verktyget Värdeskaparen som fokuserar på byggstenarna kundsegment och värdeerbjudande.

Slutligen tar BMC-verktyget inte hänsyn till omvärlden, som trender, konkurrenter, globala förändringar och andra viktiga perspektiv som ligger utanför din kontroll.

Ett viktigt steg när du tar fram din affärsmodell är därför att överväga hur alla dessa yttre faktorer kommer att påverka din verksamhet. Den här övningen hjälper dig att identifiera möjligheter och risker samtidigt som du tar fram det värdeerbjudande som tilltalar dina kunder bäst.

Börja handla