Ta reda på vilka dina kunder egentligen är

Att känna sina kunder är avgörande för att omsätta idéer till framgångsrika erbjudanden. Men de flesta företag har ingen tydlig bild av vilka deras kunder är. Många företagare beskriver sin målgrupp som ”alla som är intresserade av mitt erbjudande” eller ”små, medelstora och stora företag”. Med andra ord – alla.

Riktar du dig till alla, tilltalar du ingen

Om du vänder dig till alla med dina produkter och tjänster, är det svårt hitta en tydlig utgångspunkt för att utveckla din verksamhet. Genom att definiera en målgrupp vet du vem du hjälper och varför. Att dela upp sina kunder i olika grupper kallas för att segmentera. Tydligt definierade kundsegment sparar tid och pengar samtidigt som det hjälper dig att utveckla ett starkt värdeerbjudande som faktiskt passar dina kunder.

Så delar du in kunderna i kundsegment

Man kan segmentera på olika sätt. Det vanligaste sättet är att utgå från demografiska och geografiska principer, till exempel kvinnor mellan 20 och 45 år inom ett visst geografiskt område. Men ett sådant segment är alldeles för brett och gör det svårt att hitta de prioriterade behov som delas av hela gruppen.

Ett annat sätt att segmentera är att olika målgrupper nås via olika kanaler (som mejl, tryck, i butik eller via sociala medier). Olika kundsegment kan också vilja ha olika delar av ditt erbjudande.

Den viktigaste frågan vid segmentering

Den viktigaste frågan att ställa sig för varje kundsegment är:

”Vad är deras största problem eller viktigaste behov?”

Enda sättet att ta reda på det är att träffa kunderna i din målgrupp och ställa frågor till dem. Du behöver upptäcka deras viktigaste önskningar, problemen de står inför och vad de värdesätter mest. Sedan kan du utforska sätt att uppfylla deras största behov och lösa deras problem.

Verktyget Värdeskaparen

Vi rekommenderar verktyget Värdeskaparen som hjälper dig att identifiera dina kunders behov. Genom att analysera din målgrupp på den högra sidan i verktyget, får du viktiga tips om hur du kan utforma ditt erbjudande på den vänstra sidan. Du måste kunna förklara tydligt för dina kunder hur ditt erbjudande kan bidra till att uppfylla deras viktigaste önskningar eller lösa deras största problem. Det är så du skapar en matchning mellan dina kunders största behov och ditt värdeerbjudande. När den matchningen blir tydlig för kunderna skapar du värde för dem.

Börja handla