Testa och förbättra din idé med en Minimum viable product (MVP)

Hur tar du reda på om ditt erbjudande är tydligt och tilltalar dina kunder? Ett sätt är att presentera en Minimum viable product (MVP). Det ger dig möjlighet att lära dig så mycket som möjligt av dina kunder på mycket kort tid. Dessutom undviker du att slösa resurser genom att utveckla funktioner för tidigt och kanske helt i onödan.

Hur du tar fram din MVP

Genom kundfeedback på din MVP får du värdefull vägledning i hur du kan utveckla ditt erbjudande vidare. En MVP är en prototyp/ett utkast på en lösning som:

  1. I sin enklaste form visar kunden att du har löst minst ett viktigt problem
  2. I sin enklaste form visar kunden att du uppfyller minst ett viktigt krav
  3. Är i en form som kunderna själva kan testa och utvärdera

Några exempel på MVP

Exempel på en MVP kan vara en prototyp, en dummy-webbsida, ett videoklipp, en broschyr, en digital tjänst som först utförs analogt, en Powerpoint-presentation eller ett smakprov. Det är egentligen bara din egen fantasi som sätter gränserna för vilken form din MVP kan ta. Det viktigaste är att det måste gå att lämna över den till kunder så att de kan testa den, reflektera och sedan ge dig feedback.

Du kan använda den feedback du får från dina kunder på din första MVP för att utveckla MVP nummer två. Därefter upprepar du processen, får ny feedback och utvecklar din tredje MVP och så vidare. För varje ny omgång utvecklas ditt erbjudande ytterligare tills det är tillräckligt förankrat i din målgrupp och kan lanseras.

Börja handla