Hur du skapar värde för dina kunder med loopmetoden

Osäkra tider föder nya idéer. Nöden är trots allt uppfinningarnas moder. Men om det du skapar inte existerar än kommer du att få fler frågor än svar under de tidiga stadierna av utvecklingsprocessen.

Det enda som är säkert är att idéer som utvecklas utifrån gissningar inte är någon garanti för framgång. Det finns en risk att du utvecklar något som ingen vill ha. Nyckeln är att omvandla dina antaganden till fakta och testa dem för att se om de håller eller inte.

Börja med att definiera din målgrupp

Fundera över vem du skapar värde för. Att definiera din målgrupp är nämligen centralt för att du ska kunna komma vidare. Om du inte vet vem du vänder dig till, vet du inte heller vem du behöver prata med för att få svar på dina frågor. Att interagera med din målgrupp och dina kunder kallar vi för att loopa.

Pivoter och att vara öppen för förändring

Därför är det viktigt att du gör pivoter tidigt innan du har investerat för mycket arbete i första versionen av din idé. Ju fler pivoter du gör, desto mer utvecklas din idé. Det är pivoterna som gör skillnaden mellan version 1, 2 och 3 av din idé.

Det är viktigt att du ända från början är öppen för nya riktningar, särskilt när du lyssnar på den feedback du får från din målgrupp. Om du redan i förväg är beredd på att dina första idéer kommer att förändras, kanske till och med radikalt, blir processen lättare och utvecklingen går snabbare.

Att använda loopmetoden

Att loopa innebär att du interagerar med din målgrupp och låter dem definiera hur du bör vidareutveckla din idé. Det är avgörande att du utvecklar idéer som möter deras prioriterade behov, och därför är det viktigt att identifiera vilka dessa är. Matchningen mellan din lösning och deras behov är central för att du ska nå framgång. För att säkerställa att du hittar en matchning mellan målgruppens behov och din lösning har Drivhuset utvecklat verktyget Värdeskaparen.

När du loopar mot din målgrupp upptäcker du förmodligen att saker och ting inte är riktigt så som du trodde. Poängen med att loopa är att göra pivoter. En pivot innebär att du ändrar riktning utifrån ny feedback eller kunskap från din målgrupp. Det kan kännas frustrerande och känslomässigt jobbigt att ändra riktning när du har investerat massor av tid i en idé som sedan måste tänkas om. Ju mer tid, pengar och känslor du har investerat, desto svårare är det att göra en pivot.

Börja handla