Vi hjälper dig.

Hur justerar jag storleken på mina foton i kalendern?

När ett foto har lagts till på en kalendersida visas några alternativ när du klickar på det.

Justera fotostorlek

Med hjälp av storleksreglaget kan du göra en bild större eller mindre inom layoutens platshållare.

Då zoomas automatiskt en bild utan att dess plats ändras.

Size_Slider.jpg

Genom att dra i ett av reglagen runt fotot kan du ändra storleken på fotots platshållare. 

Du kan också justera platshållarens layout för att ge fotot en annan vy.

Placeholder_Size.jpg

Justera fotoplacering

Placement.jpg

Om fotot är större än platshållaren kan du justera bildens placering med muspekarikonen i mitten. Med den här funktionen kan du sätta en annan del av fotot i fokus.

Obs! När en mall innehåller en platshållare är storleken förinställd och kan leda till att bilderna ser beskurna ut. Du måste ta bort platshållaren innan du lägger till fotot på sidan för att möjliggöra justeringar av storleken.

Om du aktiverar funktionen Smart layout kan du behålla bildens storlek, eftersom fotot automatiskt justeras till platshållaren utan att påverka bildens proportioner. 
placeholder_delete.jpg