Vi hjälper dig.

Kan jag lägga till egna evenemang i kalendern?

Ja, det kan du! I vår studio finns det ett alternativ till höger om förhandsgranskningen där du kan redigera dina kalenderdatum.

Justera datum

På fliken Dina evenemang kan du lägga till egna evenemangsdatum i din kalender. Evenemangets namn anges och datumet justeras med hjälp av datumväljaren som visas när du klickar i fältet.

Tillagda evenemang visas i den ordning som de inträffar och kan tas bort med hjälp av raderingsikonen till höger om dem.

Under fliken Dina helgdagar finns en lista över de viktigaste helgdagarna i ditt land. Om du inte vill att en viss helgdag ska visas i kalendern måste du avmarkera det evenemanget.

 

OBS! När du har justerat evenemangen måste du klicka på Uppdatera kalender för att de ska visas i kalendern.