Vi hjälper dig.

Facebooks standardbild

När du delar en länk på sociala medier som Facebook och Twitter visas alltid en förhandsgranskningsbild av länken. Om du vill styra vilken bild som väljs när din hemsida delas, följer du de här stegen.

linkpreview_ogimage.jpg

Gå till Sidinställningar och klicka på inställningshjulet för den sida som du vill ställa in standardbild för. I menyn Inställningar väljer du SEO.

Under Länkförhandsgranskning/Open Graph-bild klickar du på platshållaren för att lägga till en egen bild. Då öppnas bildredigeraren där du kan välja mellan standardbilder och bilder som du tidigare laddat upp eller ladda upp en ny bild.

linkpreview_chooseimage.jpg

Klicka på Spara för att bestämma bild, och klicka på Publicera så att ändringarna på din hemsida publiceras.

 

Felsökning av bilden

Om du har sparat och publicerat ändringarna och bilden inte har uppdaterats, kan du pröva att använda Sharing Debugger:

sharing_debugger.jpg

Gå till https://developers.facebook.com/tools/debug/ och skriv in webbadressen till din hemsida i sökrutan under "Sharing Debugger". Klicka sedan på Felsök.

Detta visar när din hemsida senast skrapades, det vill säga när Facebook hämtade information från din webbadress. Om du vill tvinga den nya bilden att visas, klickar du på Skrapa igen och väntar en minut eller två innan du gör det igen. Det kan krävas flera försök.

sharing_debugger_b.jpg