Hoppa till huvudinnehållet

Vi hjälper dig.

Teckensnittskombinationer

Om du vill ändra den övergripande teckensnittsstilen på din sida, går du till Temastilar > Teckensnittskombinationer och väljer ett teckensnitt som är förinställt för att gälla för hela sidan.

Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att skapa en egen kombination.

Du kan också ändra typsnitt från formateringsmenyn när du redigerar texten i ett block.

theme_fontpairing.jpg

OBS! Om din mall har utformats för att matcha ett visitkort visas en "rekommenderad" teckensnittskombination som första alternativ.

Textformatering

När du redigerar stycketext i ett block, visas en formateringsmeny.

fontpairings_paragraphs.jpg

I textformateringsmenyn finns följande alternativ:

  • Ändra teckensnittstyp 
  • Ändra textstorlek 
  • Radhöjd
  • Tillämpa fetstil, kursiv stil och understrykning.
  • Ändra textjustering (vänster, höger, centrerat, marginaljustering)
  • Ändra textfärg (baserat på använd färguppsättning + en egen färg)
  • Skapa punktlistor eller numrerade listor
  • Skapa en hyperlänk
  • Flytta, kopiera eller radera textelement