Vi hjälper dig.

Hur tar jag en skärmdump?

Om du har tekniska problem med våra onlinetjänster kan du behöva ta en skärmdump av problemet för att hjälpa vårt team att hitta en lösning. 

Som ett första steg för att lösa problemet rekommenderar vi att du rensar webbläsarens cacheminne och cookies. Ibland kan det vara nödvändigt för att se till att du får den mest aktuella versionen av våra verktyg för webbplatsbyggande och marknadsföring i sociala medier.

Följ guiderna nedan för att se hur du rensar din webbläsares cacheminne och cookies: 

Rensa webbläsarens cacheminne:

Om du fortsätter att uppleva problem och behöver kontakta supporten kan du bli ombedd att lämna en skärmdump. Skärmdumpar är förmodligen den viktigaste informationen du kan ge för att lösa ett problem, och det finns många skäl till det.

Beroende på ditt operativsystem, din webbläsartyp eller webbläsarversion kan det sätt på vilket hemsidan visas för dig vara annorlunda jämfört med för andra besökare. Genom att ge ett visuellt exempel på vad du ser, kan du sätta oss in i din situation så att vi kan se exakt vad du ser och enkelt identifiera vad felet kan vara.

Skärmdumpar är också till stor hjälp för teknikerna. När du skickar en skärmdump av ditt problem, lägger vi till bilderna i felrapporter så att problemet lätt kan identifieras om det återkommer.

Så här tar du en skärmdump på en dator med Windows:

Använda tangenten Print Screen: 

 1. Följ först instruktionerna ovan för att rensa cacheminnet och cookies för att eliminera eventuella systemfel.
 2. Ladda sidan med felet.
 3. Tryck på och håll ner de här två tangenterna samtidigt: Ctrl + Print Screen.
 4. Öppna Paint, eller ett annat bildredigeringsprogram, och håll ner tangenterna Ctrl och V samtidigt. Det gör att bilden klistras in i programmet.
 5. Spara bilden som en JPG-fil och bifoga den i ditt e-postmeddelande.

Alternativt kan du använda Skärmklippverktyget i Windows:

 1. Ladda sidan med felet.
 2. Tryck på och håll ner tangenterna: Skift, Windows och S samtidigt.
 3. Då tas en skärmdump och programmet Skärmklippverktyget startas som gör det möjligt att göra enkla ändringar, till exempel att markera ett visst område i skärmdumpen.
 4. Spara bilden som en JPG-fil och bifoga den i ditt e-postmeddelande.

Du hittar mer detaljerade instruktioner i Windows supportcenter här

Så här tar du en skärmdump på Mac:

 1. Följ först instruktionerna ovan för att rensa cacheminnet och cookies för att eliminera eventuella systemfel.
 2. Ladda sidan med felet.
 3. Tryck samtidigt på tangenterna Skift, Command och 3.
 4. En skärmdump av hela skärmen tas och sparas på din dator.

Du hittar mer detaljerade instruktioner i Apples supportcenter här. 

När du skapar en skärmdump är det alltid bäst att ta en skärmdump av hela webbläsarfönstret, inte bara det område där felet eller buggen finns. På så sätt kan du få med webbläsartillägg, verktygsfält eller andra anpassningar av webbläsaren som kan bidra till problemet.

För att få bästa möjliga upplevelse bör du se till att du använder en aktuell version av webbläsaren.