Vi hjälper dig.

Kolumninställningar

Om du vill anpassa en blockkolumn, håll muspekaren över det övre vänstra hörnet och klicka på kugghjulet för att öppna kolumninställningar.

columnsettings.jpg

Bakgrund

columnbackground.jpg

Om du vill ändra bakgrunden för en kolumn, klickar du på Bakgrund i menyn Inställningar. Du har två alternativ, Aktivera bild och Aktivera färg, som kan användas separat eller tillsammans. 

 

Aktivera bildcolumnbackground_enableimage.jpg

Klicka på Byt bild för att öppna bildalternativen och välja en anpassad bild som bakgrund. Du kan välja mellan arkivbilder, tidigare uppladdade bilder eller ladda upp en ny bild. Du kan välja mellan följande alternativ för bakgrundsstilen 

  • Täckning (fyll block)
  • Sida vid sida (upprepa bild)
  • Inneslutning (anpassa bilden till blocket utan beskärning)

Aktivera färg

Välj Aktivera färg för att tillämpa en enfärgad bakgrund med hjälp av färgväljaren. 

Om Aktivera bild också tillämpas, kommer ditt färgval att användas som ett överlägg. Använd skjutreglaget för genomskinlighetför att visa mer eller mindre av den enfärgad bakgrunden mot bakgrundsbilden. 

För mer information om hur du anpassar bakgrunder, klicka här.

 

Innehållsutfyllnad

Klicka på Innehållsutfyllnad för att justera utfyllnaden i kolumnen. Utfyllnad är det utrymme som finns mellan kolumngränsen och innehållet i kolumnen.

Använd skjutreglagen för att justera utfyllnaden på alla sidor.

columncontentpadding.jpg

Innehållskant

Klicka på Aktivera kant under Innehållskant för att skapa en ram runt kolumninnehållet, till exempel en bild. Du kan ställa in färg och tjocklek på din kant i den här inställningen.

Hörnradie skapar ett rundat hörn för kolumninnehållet.

Avstånd från kant bestämmer avståndet mellan ditt innehåll och kolumnkanten upptill, till höger, nedtill eller till vänster.

columncontentborder.jpg

 

Innehållsjustering

Välj Innehållsjustering för att justera kolumninnehållet mot överkanten, mitten eller nederkanten.

columncontentalignment.jpg

 

Flytta kolumn

columnmovecolumn.jpg

Om du vill flytta en kolumn någon annanstans i blocket, klickar du på Flytta kolumn i menyn Inställningar.

Välj en grön släppunkt att flytta kolumnen till.

columnmovecolumn_drop.jpg

 

Kopiera kolumn

columncopycolumn.jpg

Om du vill duplicera en kolumn i blocket, klickar du på Kopiera kolumn i menyn Inställningar och väljer en grön släppunkt för kopian.