Vi hjälper dig.

Google Maps

Om du vill lägga till ett kartblock på din hemsida, går du till Lägg till block > Kontakt och sociala medier och drar kart- eller kontaktblocket all info och karta till redigeringssteget.

mapblock.jpg

Du kan också lägga till ett kartelement i ett befintligt block. Håll muspekaren över ett område i blocket och klicka på det gröna plustecknet (Lägg till element) för att öppna elementmenyn.

audio_addelement.jpg

Gå till Extrafunktioner och välj kartelementet.

maps_element.jpg

När elementet är på plats, dubbelklickar du på kartan för att öppna Alternativ

mapblock_options.jpg

Här lägger du till företagets namn och adress.

Välj det standardkartformat som du vill ska visas på den publicerade hemsidan:

  • Normal: Visar en vanlig kartbild av platsen med ortnamn och större vägar.
  • Satellit: Visar en realistisk satellitbild av platsen utan ortnamn och större vägar.
  • Terräng: En kombination av normal och satellit.
  • Hybrid: Visar gator och vägar tydligare.

Välj Tillgängliga kontroller för besökarna på din hemsida. Välj alla, inga eller en kombination av panorering, kartformat, zoom och gatuvy. (OBS! Gatuvyn är inte tillgänglig för alla platser.)

Klicka på KLAR när ändringarna är klara.