Vi hjälper dig.

Tabeller

Om du vill lägga till en tabell på din hemsida, för du muspekaren över ett område av blocket och klickar på det gröna plustecknet (Lägg till element) för att öppna elementmenyn.

audio_addelement.jpg

Gå till Extrafunktioner och välj tabellelementet. Du kan välja mellan Tabell – rubrik högst upp, Tabell – rubrik vänster och Tabell – rubrik höger

table_element.jpg

När tabellen är på plats, för du muspekaren över den tills hela tabellen är blåmarkerad och klickar för att öppna inställningsmenyn i övre vänstra hörnet.

table_highlight.jpg

Kolumner

Om du vill lägga till en ny tabellkolumn, klicka på knappen Lägg till kolumn i inställningsmenyn.

table_addcolumn.jpg

Välj en släppunkt (grönt plustecken) för att infoga din nya kolumn. 

table_insertcolumn.jpg

Om du vill ändra storleken på en kolumn, håll muspekaren över en kant och dra det blå handtaget till vänster eller höger för att justera kolumnbredden. 

table_resizecolumn.jpg

Om du vill flytta en kolumn, håll muspekaren över nedre delen av kolumnen och klicka på Flytta kolumn. Välj en släppunkt (grönt plustecken) för att infoga kolumnen. 

table_movecolumn.jpg

Om du vill ta bort en kolumn, håll muspekaren över nedre delen av kolumnen och klicka på Radera kolumn

table_deletecolumn.jpg

OBS! Rubrikkolumner kan inte raderas på det här sättet, men de kan döljas under alternativet Tabellformat.

Rader

Om du vill lägga till en ny tabellrad, klickar du på knappen Lägg till rad i inställningsmenyn.

table_addrow.jpg

Välj en släppunkt (grönt plustecken) för att infoga din nya rad. 

table_insertrow.jpg

Om du vill flytta en rad, håll muspekaren på höger sida av raden och klicka på Flytta rad. Välj en släppunkt (grönt plustecken) för att infoga raden.

table_moverow.jpg

Om du vill ta bort en rad, håll muspekaren på höger sida av raden och klicka på Radera rad.

table_deleterow.jpg

OBS! Rubrikrader kan inte raderas på det här sättet, men de kan döljas under alternativet Tabellformat.

 

Tabellformat

Klicka på Tabellformat för att anpassa tabellens teckensnitt och färger. 

table_tablestyle.jpg

 • Med Rubrikformat kan du justera teckensnittstyp och storlek för texten i rubrikraden eller rubrikkolumnen.
 • Med Styckeformat kan du justera teckensnittstyp och storlek för texten i resten av tabellens celler.
 • Visa/dölj rubrik för att visa eller dölja rubrikkolumnen eller rubrikraden.
 • Använd alternativet Kantlinje för att justera tjockleken på kantlinjen mellan cellerna.
 • Med Kantlinjefärg, Rubrikradsfärg, Radfärg och Alternerande radfärg kan du göra färganpassningar med hjälp av palettverktyget.table_color.jpg

 

Textformatering

Texten i din tabell kan formateras med hjälp av textformateringsmenyn, precis som andra element eller block i SiteBuilder.

table_textformatting.jpg

I textformateringsmenyn finns de här alternativen:

 • Radhöjd.
 • Tillämpa fet stil, kursiv stil, understrykning och genomstrykning.
 • Ändra textjustering (vänster, höger, centrerat, marginaljustering).
 • Ändra textfärg (utifrån använd färguppsättning + en egen färg).
 • Skapa punktlistor eller numrerade listor.
 • Skapa en hyperlänk.