Vi hjälper dig.

Hur drar jag ut min design till full storlek utan marginal?

Om du drar ut din design till full storlek utan marginal får du garanterat inga vita kanter på din tryckta produkt. Så här gör du för att dra ut en design till full storlek utan marginal:

  1. Klicka och dra hela bilden till produktens övre vänstra hörn.

    Obs!
    När bilden går utanför säkerhetsmarginalen hoppar den automatiskt till utskriftsområdets kant, där den ska vara för att täcka hela produkten.

  2. Klicka på det blå handtaget i bildens nedre högra hörn, och dra det nedåt och åt höger tills hela tryckområdet täcks av bilden.

    Obs! Du kan behöva dra musen långt bortom produktens kant för att bilden ska täcka hela tryckområdet.