Vi hjälper dig.

Vad gör VistaPrint för att följa GDPR?

VistaPrint har åtagit sig att garantera säkerheten och sekretessen för din information. Här är en kort sammanfattning av de förändringar som vi har gjort som en del av detta åtagande:

  • Vi har uppdaterat vår Sekretess- och cookiepolicy för att uppfylla kraven i GDPR.
  • Vi har infört nya processer för att se till att du kan utöva dina rättigheter, såsom att få tillgång till en kopia av dina personuppgifter eller begära att vi raderar dina personuppgifter.
  • Vi fortsätter att sätta ribban högt för säkerheten för de uppgifter som vi behandlar i hela vårt företag på global nivå.
  • Vi säkerställer skyddet av din information genom att tillämpa höga säkerhetsstandarder för våra databehandlare. De är enligt avtal skyldiga att vidta effektiva tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla uppgifter som de tar emot eller har tillgång till. Dessutom begär vi demonstrationer för att säkerställa att de uppfyller våra egna höga standarder.