Vi hjälper dig.

Varför kan min produkt inte levereras?

Det kan finnas en rad olika skäl. Till exempel:

  • Adressen ligger på en svårtillgänglig plats
  • Adressen är felaktig

Här är några saker du kan göra för att försöka lösa problemet:

  • Kontrollera att adressen är korrekt skriven.
  • Försök att använda en alternativ adress (t.ex. en företagsadress i stället för en hemadress eller tvärtom).
  • Kontrollera om postnumret nyligen har ändrats. Förändringar i befolkningen och postvolymen kan leda till att postnummer ändras, och det är möjligt att våra system inte har synkroniserats ännu. Om det nyligen har gjorts en ändring, försök att använda det "gamla" postnumret.