Vi hjälper dig.

Hur får jag min bild att passa in i den mall jag har valt?

För att anpassa din bild till mallen kan du beskära, rotera eller sträcka ut bilden enligt nedan:

Beskär bilden

 1. Klicka på bilden.
 2. Klicka på Lås upp i bildverktygsfältet om bilden är låst.
 3. Klicka på Beskär. Fönstret Beskära bild visas.
 4. Dra handtagen på bildens hörn och kanter till önskad storlek.
  Tips: Aktivera knappen Lås bildformat för att bibehålla fotots proportioner när du beskär.

Rotera bilden

 1. Klicka på bilden.
 2. Klicka på Lås upp i bildverktygsfältet om bilden är låst.
 3. Klicka på Rotera i bildverktygsfältet.
 4. Använd skjutreglaget för att ställa in rotationsvinkeln i grader. Du kan också ange gradens vinkel. 

Sträck ut bilden 

 1. Klicka på bilden.
 2. Klicka på Lås upp i bildverktygsfältet om bilden är låst.
 3. Klicka på en blå punkt i hörnet av bilden och dra den för att dra ut bilden.
  Obs! Beroende på bildens upplösning kan utdragning få bilden att se förvrängd ut. 
 4.