Vi hjälper dig.

Hur rapporterar jag ett obehörigt köp eller ett faktureringsfel?

Vi tar din integritet på största allvar.

Om du har en kostnad från VistaPrint som du inte känner igen på ditt kontoutdrag, vänligen ring oss omedelbart.

Mejla inte dina uppgifter om betal- och kreditkort eller bankkonton till oss – eller till någon annan!