Skip to main content
 

Företagsinformation

Leverantör av webbplatsen:

Vistaprint B.V.
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederländerna
Tel: +31 (0)77 850 7700
Fax: + 31 (0)77 850 7708
Kontakt: Gå in under Kontakta oss
Rättsliga frågor: legal.notices@vistaprint.com

Managing Directors:

Sean Quinn

Handelsregister och momsregistreringsnummer:

Registrerat i Nederländerna under handelsregistreringsnummer: 12051083
Momsregistreringsnummer i Sverige: SE502061404501

Information angående tvistlösning online:

Europeiska kommissionen har en plattform för tvistlösning utanför domstolen (ODR-plattform) som kan nås här: http://ec.europa.eu/odr.
Vi ingår inte några tvistlösningsförfaranden före SGC (den nederländska tvistkommittén för konsumentfrågor).