Stäng Stäng
Formatalternativ
Använd HTML-taggarna som visas nedan för att anpassa textstilen.
FormatHTML-taggExempel
Fet <b>Din text</b> Så här kommer din text att se ut.
Kursiv <i>Din text</i> Så här kommer din text att se ut.
Understruken <u>Din text</u> Så här kommer din text att se ut.
Genomstruken <s>Din text</s> Så här kommer din text att se ut.
Stor text <big>Din text</big> Så här kommer din text att se ut.
Liten text <small>Din text</small> Så här kommer din text att se ut.
Em-streckDin&mdash;textSå här kommer din—text att se ut.
Hyperlänk <a href="URL">Din text</a> Så här kommer din text att se ut.
Punktlista
<ul>
<li>Din text</li>
<li>Din text</li>
<li>Din text</li>
</ul>
  • Din text
  • Din text
  • Din text
Numrerad lista
<ol>
<li>Din text</li>
<li>Din text</li>
<li>Din text</li>
</ol>
  1. Din text
  2. Din text
  3. Din text
Indragen text <blockquote>Din text</blockquote> Det här är vanlig text. Det här är vanlig text. Det här är vanlig text. Det här är vanlig text. Det här är vanlig text.
Och så här kommer den indragna texten att se ut när du använder denna HTML-tagg.
Det här är vanlig text. Det här är vanlig text. Det här är vanlig text. Det här är vanlig text. Det här är vanlig text.
Rubrik 1 <h1>Din text</h1>

Din text

Rubrik 2 <h2>Din text</h2>

Din text

Rubrik 3 <h3>Din text</h3>

Din text

Stäng