Momspolicy

Vilken momssats gäller?
Din momssats baseras på standardmomsen i det land du fyller i under Leveransadress. Du kan också titta i tabellen här nedanför.
På beställningar som levereras till något av följande länder tillämpas en momssats på 0 % (men bara förutsatt att du har fyllt i ditt företags momsregistreringsnummer och att vi har kontrollerat att det är ett giltigt momsregistreringsnummer för det land du ska leverera till): Belgien, Spanien, Italien, Finland, Italien, Portugal, Sverige och Frankrike.

Om ditt momsregistreringsnummer är ogiltigt eller om fältet för momsregistreringsnummer lämnas tomt tillämpar vi standardmomssatsen för det land leveransen ska gå till.
Vi e-postar en faktura med den debiterade momssatsen och summan. Du kan också få tillgång till fakturan i stycket Beställningar under Mitt konto. Detta kvitto kan du använda som bokföringsunderlag samt vid begäran om återbetalning av moms. Fakturan kommer att innehålla momsregistreringsnumret för Vistaprint B.V., som står bakom den här webbplatsen.

Moms och priser
Priserna som visas på Vistaprints webbplats är inte slutgiltiga förrän på betalningssidan, där du kan se moms baserad på produkt och leveransadress. Moms tillämpas på alla leveranser som utgår från eller levereras till EU samt Norge, Schweiz och Storbritannien (efter Brexit). I följande tabell finns information om vilka momssatser som gäller:

Land Fysiska produkter Porto Elektroniska produkter
Österrike 20% 20% 20%
Belgien 21 % 21 % 21 %
Estland 20 % 20 % 20 %
Frankrike 20 % 20 % 20 %
Grekland 24 % 24 % 24 %
Kroatien 25 % 25 % 25 %
Ungern 27 % 27 % 27 %
Irland 23 % 23 % 23 %
Italien 22 % 22 % 22 %
Litauen 21 % 21 % 21 %
Lettland 21 % 21 % 21 %
Monaco 20 % 20 % 20 %
Malta 18 % 18 % 18 %
Norge 25 % 25 % 25 %
Nya Zeeland 0 % 0 % 15 %
Polen 23 % 23 % 23 %
Portugal 23 % 23 % 23 %
Rumänien 19 % 19 % 19 %
Sverige 25 % 25 % 25 %
Slovenien 22 % 22 % 22 %
Slovakien 20 % 20 % 20 %
Storbritannien 20 % 20 % 20 %
Sydafrika 8 % 8 % 0 %