Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 15 april 2024

Vistaprint B.V. – Allmänna villkor
Läs våra Allmänna villkor noggrant. Dessa Allmänna villkor reglerar din åtkomst till, din användning av och dina beställningar som gjorts via www.vistaprint.se och tillhörande mobilwebbplatser (tillsammans kallade "Webbplatsen") samt tillhandahållande och försäljning av produkter och tjänster från Vistaprint B.V. och/eller dess anknutna bolag och/eller leverantörer, i tillämpliga fall ("Vistaprint", "vi", "oss" eller "vår"). Du bör dessutom läsa vår sekretess- och cookiepolicy.

[Hämta PDF-versionen av denna sida]

Våra Produktspecifika villkor
Läs våra Produktspecifika villkor som gäller de produkter och tjänster som anges nedan ("Produktspecifika villkor"). I händelse av skillnader mellan de Allmänna villkoren och dessa Produktspecifika villkor ska de Produktspecifika villkoren gälla.


1. Tillämplighet
1.1 Genom att öppna och använda denna Webbplats och tillhörande programvaruverktyg, applikationer eller andra tjänster från Vistaprint samtycker du till att vara bunden till vår Sekretess- och cookiepolicy, de Produktspecifika villkoren och följande Allmänna villkor ("Vistaprints villkor") samt alla eventuella ytterligare riktlinjer, begränsningar eller regler som kan publiceras i samband med specifika delar av eller tjänster på denna Webbplats. Alla sådana ytterligare publicerade riktlinjer, begränsningar eller regler anses hädanefter vara införlivade i Vistaprints villkor.

1.2 Alla erbjudanden av produkter och/eller tjänster från Vistaprint på vår Webbplats och alla transaktioner, beställningar och avtal som genomförs via vår Webbplats regleras av Vistaprints villkor.

1.3 Tillämpligheten av eventuella villkor från kunden eller från någon tredje part å kundens vägnar avvisas uttryckligen och skall inte gälla, även om Vistaprint inte uttryckligen har avslagit dem.

1.4 Vistaprint förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, göra ändringar på denna webbplats och i Vistaprints villkor. Du bör granska de här Användarvillkoren varje gång du går in på den här Webbplatsen.

2. Ditt konto
Ett Vista-konto krävs för att kunna lägga en onlinebeställning eller använda vissa tjänster och funktioner på webbplatsen. Vi tillämpar en enkel inloggningsmetod för att du ska kunna använda dina inloggningsuppgifter för alla våra varumärken, inklusive VistaCreate och 99designs från Vista. Läs avsnittet "Ditt konto" i Vista Konto villkor.

3. Försäljningsvillkor
Alla våra erbjudanden och kampanjer gäller utan några som helst skyldigheter och i mån av tillgång. Dessutom måste beställningen bekräftas. Förutsättningen för ett avtal mellan dig och Vistaprint är vårt godkännande av beställningen. Avtalet ingås när du får beställningsbekräftelsen via e-post.

4. Copyrighted material för begränsat användande
4.1 Denna webbplats innehåller grafik, fotografier, bilder, dokumentlayouter, bildmaterial, text, typsnitt, musik, programvaruverktyg och annan information (i det följande kallat "Innehåll"). Webbplatsen och allt dess Innehåll är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Vistaprint eller upphovsrättsskyddad egendom som tillhör parter från vilka Vistaprint har licensierat sådan egendom. Alla rättigheter för denna Webbplats och dess innehåll förbehålles världsomfattande.

4.2 Det är strängt förbjudet att inneha, kopiera, distribuera, publicera eller använda någon del av detta Innehåll utöver vad som uttryckligen tillåts i Vistaprints villkor.

4.3 Vistaprint förbehåller sig rätten att lägga till, ta bort eller ändra delar av Innehållet när som helst utan förvarning. Alla ändringar i Innehållet, antingen av Dig eller Vistaprint, förblir egendom tillhörande Vistaprint och dess licensgivare.

4.4 Verktygen för logotypdesign som tillhandahålls på denna Webbplats använder ett begränsat antal element, däribland ikoner, teckensnitt, färgscheman och designeffekter. Vistaprint förbehåller sig rätten att använda alla sådana element och att göra dem tillgängliga för användning av andra parter i framtiden. Du erhåller inte rätt till eller anspråk på någon av de enskilda logotypdesignelementen genom att du skapar en logotypdesign och/eller genom att du infogar en logotypdesign i en eller flera produkter. Andra Vistaprint-kunder kan komma att använda designverktygen för att skapa logotyper som har liknande eller identiska kombinationer av dessa delar, och Vistaprint garanterar inte att din logotyp inte kommer att ha likheter med logotyper som designas och används av andra parter. Vistaprint utfäster ingen garanti av något som helst slag att de logotypdesigner som skapas med designverktygen inte gör intrång i, eller är föremål för krav på intrång, i varumärket eller andra rättigheter för annan part. Det är helt och hållet ditt ansvar att erhålla råd av jurist om huruvida logotypdesignen är laglig för din användning och inte gör intrång i annan parts rättighet.

5. Användning av vår Webbplats och dess Innehåll
5.1 Du ges behörighet att gå in på och använda denna Webbplats och dess Innehåll för det enda syftet att förbereda, utvärdera och beställa produkter eller tjänster enbart av Vistaprint (i det följande kallat "Produkter"). Ingen annan nedladdning, användning, publicering, distribution eller bevarande av någon del av Innehållet godkänns eller tillåts. Att du erhåller Produkter från Vistaprint ger dig inte rätten att använda någon del av Innehållet förutom de slutgiltiga Produkter så som de tillhandahålls av Vistaprint.

5.2 Du samtycker till att använda denna Webbplats på ett ansvarsfull sätt som till fullo följer Vistaprints villkor, samt dina lokala lagar och regler, inklusive regler för export och import.

5.3 Ingen del av Innehållet får på något som helst sätt användas som varumärke eller servicemärke, för pornografisk användning, i olagligt syfte eller för otillåten användning, för att förtala någon, för att kränka någons rätt till publicering eller sekretess, för att göra intrång på annans upphovsrätt, varunamn, varumärke, servicemärke eller annan immateriell rättighet som tillhör person eller enhet.

5.4 Du samtycker till att inte använda Webbplatsen för att tillverka Produkter som är stötande, olagliga, ofredande, ärekränkande, hotfulla, skadliga, obscena, illvilliga eller på annat sätt anstötliga.

5.5 Vistaprint förbehåller sig rätten att efter Vistaprints eget gottfinnande neka till att acceptera Innehåll som du tillhandahåller Vistaprint eller att behandla en beställning vid vilken tidpunkt som helst och av vilken anledning som helst. Vistaprint kan också avsluta sina tjänster till, och/eller konton som tillhör, kunder som använder sig av Vistaprint för oönskade aktiviteter eller som på annat sätt bryter mot Vistaprints villkor. Du samtycker till att Vistaprint inte skall ha någon skyldighet av något slag gentemot dig eller någon tredje part på grund av sådant nekande eller avbrytande.

5.6 Du är ensamt ansvarig för användandet av Innehåll i kombination med andra bilder, grafik, text eller annat material som du lägger till på dina Produkter. Du samtycker till att du inte kommer att inkludera text, bild, design, varumärke, tjänstmärke eller upphovsrättskyddat verk från tredje part i dina Produkter, såvida du inte har fått erforderliga tillstånd från ägarna. Du garanterar att dina Produkter inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätt till publicering eller sekretess, och inte kommer att kränka eller förtala någon tredje part, och att du har skaffat alla erforderliga rättigheter eller tillstånd du behöver för att inkorporera material från tredje part i dina Produkter, inklusive allt material från tredje part som är tillgängligt via en tredje parts designservice på Webbplatsen.

5.7 Genom att göra en beställning på denna Webbplats bekräftar du att du har alla erforderliga tillstånd, rättigheter och befogenheter att utföra beställningen och du ger Vistaprint tillåtelse att producera produkterna å dina vägnar. Du ger Vistaprint tillåtelse att kopiera, modifiera, distribuera, använda, skapa härledda arbeten av och vektorisera allt innehåll du har laddat upp i syfte att hantera beställningen och/eller marknadsföra produkter eller tjänster till dig. Du försäkrar även att du har tillräckliga rättigheter för att ge Vistaprint tillåtelse att kopiera, distribuera, använda, modifiera, skapa härledda arbeten av och vektorisera allt uppladdat innehåll i syfte att hantera beställningen och/eller marknadsföra produkter eller tjänster till dig.

5.8 Du samtycker till att du är ansvarig för att skydda ditt lösenord och kontrollera tillgången till ditt registrerade konto. Du samtycker till att du är ansvarig för alla beställningar som görs eller andra åtgärder som utförs via ditt registrerade konto.

6. Överlåtelse
6.1 Kunden samtycker till att risken för förlust av samt äganderätten till en tryckt Produkt övergår till dig vid vår leverans till transportföretaget.

6.2 För Produkt som ska tillhandahållas kunden i elektroniskt format samtycker kunden till att leverans av sådan Produkt skall anses ha inträffat antingen (a) vid den tidpunkt vi överför Produkt via e-post eller annan elektronisk kommunikation som adresserats till kunden, eller (b) vid den tidpunkt vi överför en avisering till kunden att Produkten är tillgänglig för nedladdning från Webbplatsen.

7. Ångerrätt
7.1 Den lagstadgade ångerrätten (eller rätten att avbeställa) som gäller konsumenter som ingår distansavtal, och innebär att man kan ångra (eller avbeställa) ett kontrakt inom 14 dagar från mottagande av produkterna, utan att ange skäl därför eller att ådra sig kostnader för detta, gäller inte för varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som tydligt anpassats.
7.2 De produkter som beställs från Vistaprint utformas av kunden och du kan därför inte utöva ångerrätt, med undantag av följande icke-anpassningsbara produkter som erbjuds på vår Webbplats:

  • Visitkortshållare
  • Extra stämpeldynor

För dessa produkter, och om du är konsument, kan du utöva din ångerrätt inom 14 dagar från att du mottagit din beställning, utan att du behöver ange några skäl till returen. Om denna period inträffar på en lördag, söndag eller allmän helgdag förlängs perioden till nästa vardag. För att utöva denna ångerrätt, som enbart gäller ovanstående produkter, ber vi dig att informera oss per brev eller sidan Kontakta oss, och ange ditt namn, fysiska adress, telefonnummer, e-postadress, beställningsnummer och vilka produkter du vill skicka tillbaka:

Vistaprint B.V.
Att: Kundservicen
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederländerna

Vi kontaktar dig när vi har mottagit din begäran, för att avgöra om ångerrätten är giltig för dig som konsument samt för de aktuella produkterna. Vi meddelar också hur vi vill att du skickar tillbaka produkterna. Observera att du ansvarar för att välja leveransmetod och speditör. Alla returer sker på din egen risk och du står för kostnaden. När vi har fått produkterna oss tillhanda, i oskadat skick och i originalförpackning, kommer Vistaprint att återbetala utan dröjsmål och inte senare än 30 dagar från det datum denna rättighet utövades, den betalade köpesumman för de returnerade artiklarna, exklusive den ursprungliga leveranskostnaden samt kostnaderna för returen av produkterna.

8. Skadeersättning
Du samtycker till att du ska hålla Vistaprint och alla parter från vilka Vistaprint har licensierat delar av Innehåll samt deras chefer, tjänstemän och anställda skadeslösa mot alla krav, skadeståndsskyldighet, skador, kostnader och utgifter, inklusive skäliga juridiska avgifter och kostnader som uppstår ur eller är kopplade till (i) ditt brott mot Vistaprints villkor eller (ii) stämning, fordran eller krav som uppstår ur eller är kopplat till text, fotografi, bild, grafik eller annat material som inte var del av standardinnehållet på Webbplatsen och som du laddade upp eller på annat vis tillhandahöll Vistaprint eller införlivade i Produkter. Vad gäller klausul (ii) samtycker du till att vi har rätt att kontrollera försvaret vid sådan process, fordran eller krav.

9. Garantiförklaring
9.1 DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR VISST SYFTE ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. DU GODTAR ATT DRIFTEN AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE FÖRBLIR OAVBRUTEN ELLER FRI FRÅN FEL. ÄVEN OM VI GÖR RIMLIGA ANSTRÄNGNINGAR FÖR ATT VISA PRODUKTERNAS ATTRIBUT KORRKET, GARANTERAR VI INTE ATT PRODUKTBESKRIVNINGARNA ÄR KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA ELLER FELFRIA. REFERENSER OCH LÄNKAR TILL PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN OBEROENDE FÖRETAG KAN FÖREKOMMA PÅ WEBBPLATSEN. DESSA REFERENSER OCH LÄNKAR TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD.

9.2 Det kan hända att vissa jurisdiktioner ger dig vissa garantier som inte kan uteslutas genom avtal (”konsumentgarantier”) eller som endast begränsas under vissa omständigheter. Ingenting i Vistaprints villkor ändrar sådana konsumentgarantier om det är olagligt för Vistaprint att göra det. Om sådana konsumentgarantier gäller dig och Vistaprint enligt lag inte kan utesluta sådana konsumentgarantier, vidtar Vistaprint följande åtgärder i den omfattning det tillåts enligt lag: (1) utesluter eller begränsar sådana konsumentgarantier och (2) begränsar ansvaret, om Vistaprint så önskar, till följande: (a) när det gäller tjänster: tillhandahållande av tjänster på nytt eller betalning av kostnaden för att få tjänster tillhandahållna på nytt, (b) när det gäller varor: ersättning av varor eller tillhandahållande av likvärdiga varor, reparation av varor, betalning av kostnaden för ersättning av varor eller förvärvande av likvärdiga varor, eller betalning av kostnaden för att få varorna reparerade.

9.3 Observera att vi inte kan hållas ansvariga för: stavning, interpunktion eller grammatiska fel som kunden har gjort, dålig kvalitet eller låg upplösning på uppladdade bilder, designfel orsakade av kunden när denne skapade produkten, fel i av kunden valda alternativ såsom ytfinish, kvalitet eller produkttyp samt produktskador som har uppstått efter leveransen till kunden. Granska dina Designer noggrant och korrigera eventuella fel innan du slutför din beställning. Vi på Vistaprint korrekturläser inga dokument som våra kunder har skapat innan de behandlas.

10. Ansvarsbegränsning
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VISTAPRINT ELLER DESS LICENSTAGARE, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, ELLER NÅGON AV DERAS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG, EJ HELLER FÖR SKADOR SOM KAN UPPKOMMA FRÅN UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, OBEROENDE AV OM VISTAPRINT HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED, ANVÄNDNING AV ELLER PRESTANDA PÅ WEBBPLATSEN ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DU BESTÄLLER FRÅN VISTAPRINT ELLER DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM UPPSTÅR UTIFRÅN MISSTAG, UTELÄMNANDE, VIRUS, FÖRSENING ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VISTAPRINT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADA ELLER KONSEKVENS SOM UPPSTÅR AV, ELLER ÄR KOPPLAD TILL, DIN OLÄMPLIGA ELLER OBEHÖRIGA ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL ELLER VÅRA LEVERERADE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. OM DU BOR I ETT LAND ELLER EN STAT SOM INTE TILLÅTER NÅGOT AV OVAN NÄMNDA UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGAR ELLER NÅGON AV GARANTIFRISKRIVNINGARNA I AVSNITTET OVAN, GÄLLER SÅDANA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE DIG, MEN DETTA ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE ÄR TILLÅTNA. I SÅDANA FALL SKALL SÅDANA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR BEGRÄNSAS I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

11. Sajtfeedback
Kommentarer, förslag eller annan feedback (i det följande "Feedbackuppgifter") som tillhandahålls Vistaprint gällande driften av eller innehållet på denna Webbplats skall tillhandahållas av användaren och tas emot av Vistaprint, och därmed anses vara icke konfidentiell. Alla sådana kommentarer, förslag och annan information skall övergå till att vara Vistaprints exklusiva egendom. Genom att skicka in sådan information till Vistaprint samtycker du till att du överför och tilldelar, utan kostnad, alla dina rättigheter, ägandeskap och intresse av den informationen, inklusive all copyright och annan immateriell äganderätt. Du samtycker till att det skall stå Vistaprint fritt att obegränsat använda sådan information.

12. Sekretess och vår användning av cookies
Vistaprint har i sin Sekretess- och cookiepolicy redogjort för hur vi samlar in, använder, lämnar ut, lagrar och skyddar de uppgifter som du tillhandahåller oss när du använder vår Webbplats. Denna Sekretess- och cookiepolicy gäller varje besök på Webbplatsen, varje användning av våra tjänster samt varje transaktion och avtal som genomförs via vår Webbplats.

13. Övrigt
Du måste vara minst 18 år eller ha en förälders eller vårdnadshavares tillstånd att använda denna Webbplats. Genom att använda denna Webbplats intygar och garanterar du att du är minst 18 år eller har ett sådant tillstånd. Om någon bestämmelse häri av behörig domstol bedöms sakna juridisk giltighet, skall den bestämmelsen anses vara modifierad i nödvändig utsträckning för att tillåta verkställbarhet av bestämmelsen i sin begränsade form, eller om en sådan modifiering inte är tillräcklig enligt domstolens bedömning skall bestämmelsen som saknar juridisk giltighet anses struken, och giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser skall inte påverkas av detta.

14. Tillämplig lag, jurisdiktion och tvistlösning
14.1 Din avtalspartner och säljaren av produkterna och tjänsterna som erbjuds och säljs på denna Webbplats är Vistaprint B.V., ett aktiebolag underordnat lagarna i Nederländerna med säte i Venlo, Nederländerna.

14.2 Alla frågor som rör skydd av, intrång på eller missbruk av upphovsrättsskyddat material skall regleras av upphovsrättslagar i USA. Alla andra frågor som rör din tillgång till eller användning av denna Webbplats skall regleras av lagarna i Nederländerna. Du samtycker till att FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor inte tillämpas på någon försäljning under dessa Vistaprints villkor.

14.3 Alla rättsliga åtgärder eller förhandlingar rörande eller till följd av din tillgång till eller användning av denna Webbplats skall inledas i Amsterdam, Nederländerna. Du samtycker till att underordna dig den behörighet de domstolar som finns i Amsterdam, Nederländerna har, och samtycker till att jurisdiktionsorten är lämplig för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar. Du accepterar också att inte i någon rättslig åtgärd eller förhandling som inbegriper Vistaprint hävda att en domstol i Amsterdam, Nederländerna, är ett olämpligt forum för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar.

14.4 I vissa jurisdiktioner föreskrivs vissa garantier, exempelvis en underförstådd garanti och säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier. När det är tillåtet enligt lag är Vistaprint och Vistaprints leverantörer och distributörer inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorade data, ekonomisk skada eller indirekt skadestånd, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada, skadestånd i avskräckande syfte eller punitivt skadestånd.

14.5 Vi är införstådda med att man i vissa jurisdiktioner kan ha juridiska rättigheter som konsument. Om du använder tjänsterna för ett personligt syfte ska ingenting i dessa villkor eller några ytterligare villkor begränsa några juridiska konsumenträttigheter som inte kan avstås genom avtal.

14.6 Europeiska kommissionen har en plattform för tvistlösning utanför domstolen (ODR-plattform) som kan nås här: http://ec.europa.eu/odr. Vi ingår inte några tvistlösningsförfaranden inför SGC (den nederländska tvistkommittén för konsumentfrågor).