Juridiskt meddelande

Leverantören av den här webbplatsen www.vistaprint.se är:

Vistaprint B.V.
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederländerna
Tel: +31 (0)77 850 7700
Fax: + 31 (0)77 850 7708
Kontakt: Gå till sidan kontakta oss
Rättsliga frågor: [email protected]

VD:

Sean Quinn

Handelsregistreringsnummer och momsregistreringsnummer:

Registrerad i Nederländerna under handelsregistreringsnummer: 12051083
Momsregistreringsnummer i Sverige: SE502061404501
Läs vår momspolicy som innehåller mer information om din momsfaktura och tillämpliga momssatser i det land varan levereras till.

Kundkontakt:

Behöver du hjälp? Ring oss när du vill på 020–88 15 60.
Vår kundservice finns tillgänglig vardagar mellan kl. 8.00 och 19.00.

Information om tvistlösning online:

EU har en plattform för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/odr. Vi ingår inte några tvistlösningsförfaranden inför SGC (den nederländska tvistkommittén för konsumentfrågor).

Immateriell äganderätt:

Vistaprints patent, designer, varumärken eller andra distinkta märken som används på vår webbplats skyddas av nationell lag, EU-lagstiftning och internationell lag. Klicka här för att se en översikt över våra patent och varumärken.
Reproduktion, kopiering eller användning av våra patent, designer, varumärken (eller liknande våra varumärken) eller annat innehåll så som det visas på vår webbplats, inklusive delar därav, utom enligt vad som anges i våra Villkor, är förbjudet utan vårt skriftliga tillstånd.

Anmäl en webbplats som bör tas ner:

Om du hittar en webbplats som en av våra kunder hanterar via Vistaprint och som strider mot våra Villkor eller Villkor för hemsidor, t.ex. på grund av att de använder ditt varumärkesskyddade arbete eller varumärke kan du anmäla den webbplatsen till oss. Läs vår policy med våra riktlinjer för hur man rapporterar kunders webbplats gällande nedstängning och vilken information vi behöver få av dig för att kunna hantera en sådan begäran.

Utlämnande av uppgifter eller andra begärande från polismyndigheter:

Läs vår policy om samarbete med polis om du hör till rättsväsende eller myndighet och vill begära ut uppgifter eller lämna in en annan typ av begäran, för att säkerställa att sådan begäran är laglig och uppfyller våra strikta regler för stödinformation och -dokument (t.ex. brevpapper, domstolsföreläggande eller stämning).