Villkor för bilmagneter

Dessa Villkor för bilmagneter (”Magnetvillkor”) fastslår korrekt användning och underhåll av Bilmagneter (”Magneter”).
Vistaprints allmänna villkor och begrepp med stor begynnelsebokstav däri ingår som referens i och utgör en del av Magnetvillkoren nedan. I händelse av skillnader mellan de Allmänna villkoren och dessa Magnetvillkor ska Magnetvillkoren ha företräde.

Genom att köpa Magneten samtycker du till att vara bunden av våra Allmänna villkor och i synnerhet av dessa Magnetvillkor. Var god läs både Magnetvillkoren nedan liksom våra Allmänna villkor noggrant. Om du har några frågor gällande Magneten ber vi dig kontakta vår kundservice på 020 88 15 60.

Hämta PDF-versionen av denna sida

Appliceringsinstruktioner*

 1. Förberedelse
 • Innan du fäster Magneten på en metallyta bör du se till att all eventuell färg, vax eller lack har härdat eller stelnat. Ungefärliga härdningstider är: färg – 90 dagar, lack – 60 dagar, vax – 2 dagar.
 • Innan du applicerar Magneten bör du rengöra både den och metallytan med ett milt rengöringsmedel. Torka med en mjuk trasa och låt ytan bli torr. Följ rekommendationerna på rengöringsmedlet och från biltillverkaren.
 • Magneten ska vara rumstempererad vid applicering.
 • Var försiktig med Magneten under extremt kalla väderförhållanden, då den kan bli bräcklig.
 1. Bestäm var du vill placera Magneten.
 • Se till att ytan är metallisk, slät och platt eller endast lätt böjd.
 • Applicera inte Magneten på ett område som inte är stål eller metall eller som har hög mängd icke-metalliska fyllnadsmedel. Aluminium, trä och fiberglas fungerar inte som yta.
 1. Fastsättning av Magneten
 • Se till att placera hela Magneten slätt mot metallytan. Placera inte över utstickande delar (gjutningar, dekaler, ränder och så vidare) eller konkava områden.
 • Se till att det inte finns några luftfickor mellan Magneten och bilytan och att hörnen och kanterna ligger släta utmed ytan.
 • Om kanterna på Magneten är böjda kan Magneten lossna från ytan.
 • För att flytta på Magneten efter att du har satt fast den måste du ta bort den helt och hållet genom att först lossa den i kanterna, inte i hörnen. Observera att Magneten kan töjas och underlaget repas om du flyttar produkten genom att dra den på plats.

* OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER KAN DET RESULTERA I SKADOR PÅ MAGNETEN SAMT PÅ YTAN DÄR MAGNETEN HAR FÄSTS, OCH DET KAN OCKSÅ ÖKA RISKEN FÖR ATT MAGNETEN INTE FÄSTER ORDENTLIGT OCH DÄRMED LOSSNAR UNDER ANVÄNDNING. VARKEN VISTAPRINT B.V. ELLER NÅGON AV DESS REPRESENTANTER, LEDARE, ANSTÄLLDA ELLER PARTNERS HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART VAD GÄLLER ANSPRÅK, FÖRLUSTER ELLER ANDRA SKADOR PÅ MAGNETEN, YTAN DEN HAR FÄSTS PÅ ELLER NÅGON ANNAN PERSONLIG EGENDOM ELLER PERSON, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNINGAR TILL SKADESTÅND FÖR PERSONSKADA, ORSAKAD AV MISSBRUK ELLER FELAKTIGT BRUK AV MAGNETEN ELLER ANNAN UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA.

Varningar

Underlåtenhet att läsa igenom och följa dessa instruktioner kan leda till skador på Magneten eller ditt fordon och öka sannolikheten att Magneten inte fäster ordentligt och ramlar av vid användning.

 • Använd aldrig Magneten om den har bubblor, veck, böjda hörn eller är skadad på annat sätt.

 • Överskrid aldrig hastighetsgränsen eller rekommenderad maxhastighet.

 • Placera inte Magneten över utstickande eller inåtbuktande ytor såsom: lister, lampor, reflexer, dekaler, stripes, lufthål, håligheter eller spoilers.

 • Fäst inte Magneten på vågräta metallytor (såsom biltak) och var noga med att inte placera den i direkt eller konstant solljus eller extrem värme.

 • Sätt inte en Magnet ovanpå en annan när du placerar den på fordonet.

 • Långvarig utomhusanvändning av Magneter på målade ytor kan resultera i ojämn blekning eftersom den underliggande färgen skyddas från UV-strålar.

 • Magneten är inte avsedd att användas under vatten eller på luftfartyg.

 • Se till att ta bort Magneten från fordonet innan du tvättar det.