Vilken information ska finnas med på ditt visitkort?

Beräknad lästid: 4 minuter

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att förstå:

  • vilken information som bör finnas med på ditt kort
  • hur du ska ordna kontaktuppgifterna på ett vanligt visitkort.

När ett visitkort är designat rätt påminner det människor om första gången ni träffades och uppmuntrar de som är intresserade av dina produkter eller tjänster att höra av sig till dig eller besöka din hemsida för mer information.

Du behöver veta vad du ska lägga till och vad du ska ta bort för att skapa ett visitkort som är både iögonfallande och välbalanserat. Försök att inte bara fokusera på de grafiska elementen och den text du vill ha med, tänk även på ytan omkring dem. Det här kallas ofta ”negativa ytor”. Och genom att tänka på ytan runt texten och loggan får du balans och ger varje element utrymme att andas. Bra, ren design visar att du är strukturerad och professionell.

Exemplet nedan visar ett tvåsidigt kort där framsidan fokuserar på loggan, företagsnamn och slogan medan baksidan innehåller kontaktuppgifterna. Det här är bara ett av många exempel på hur man kan designa ett visitkort. Det är enkelt men visar kontaktuppgifterna på ett effektivt sätt.Vad ska finnas med

Resource Center

1. Logga

Din logga är en visuell bild av vad ditt företag gör och vad du står för. Den bör representera ditt företag och det är något som gör att dina kunder kommer ihåg dig. När du har en logga känns företaget trovärdigt, professionellt och tillförlitligt.

Tre vanliga typer av loggor är:

Utskrivet namn: Det kallas ofta ett ordmärke och är en skriftlig representation av ditt varumärke. Många ikoniska varumärken använder ordmärken, till exempelGoogle och Visa.

Monogram eller bokstavsmärke: De här loggorna består av begynnelsebokstäverna för företaget, arrangerade på ett kreativt sätt. Förkortningar är en bra idé om du har ett långt namn, som International Business Machines (IBM).

SymbolDet här är en illustrerad representation av ditt företag. Det kan vara en form som är kopplad till det område du jobbar med eller en abstrakt form som representerar ditt varumärke. Den kan vara fristående eller användas tillsammans med det utskrivna företagsnamnet. Nikes ”swoosh” och äpplet är två av världens mest välkända.

Använd en högkvalitativ bild i 300 dpi (dots per inch) så att kanterna blir tydliga i tryckt form. Loggan bör fungera i svartvitt (för grundläggande användning) och vara skalbar (så att den kan användas i alltifrån frimärksstorlek hela vägen upp till affischer och banderoller). Försök att inte placera text för nära loggan eller att göra den alltför stor. Och kom ihåg att den behöver andrum. Det gör att den står ut. Om den ser inträngd ut kan du göra den lite mindre och öka ytan omkring den.

2. Företagsnamn

Ge det här mycket yta och se till att det är framträdande. Det är utan tvekan den viktigaste informationen på ditt kort eftersom det är vad man oftast minns. Generellt sett ska namnet på ditt företag vara den största texten på kortet.

3. Slogan

Försök att sammanfatta vad du erbjuder med sex ord eller färre. ”Varumärkesstrategi för alla” beskriver att Smith Consulting erbjuder varumärkestjänster till många olika kunder och inte är specialiserade på en viss sektor. Det är professionellt, ärligt och fokuserar på den grundläggande tjänsten.

Resource Center

4. Ditt namn

Det här textfältet bör vara tydligt så att man kommer ihåg ditt namn och får en personlig koppling till ditt företag.

5. Jobbtitel

Det kan vara lättare att minnas. Det finns många som inte är bra på att komma ihåg namn och för några är det lättare att komma ihåg vad du jobbar med.

6. Logga

I det här exemplet finns loggan med flera gånger på baksidan för att förstärka varumärket. Exemplen ovan visar varför det är viktigt att loggan fungerar i svartvitt eftersom det bara är en färg här medan loggan på framsidan innehåller en färgnyans.

7. Hemsida

Du kan skippa http://, den delen behövs inte och tar bara upp plats. Det är viktigt att det finns en konsekvens mellan designen på ditt visitkort och din hemsida, så tänk på det om du designar ett kort när du redan har en webbplats eller vice versa.

8. Kontaktuppgifter (mejl, telefonnummer, adress)

Kontaktuppgifterna är oftast vänsterställda, centrerade eller högerställda. Om du har en kontaktmetod som du föredrar (till exempel telefonnummer eller mejladress) bör du lyfta fram den med en större storlek eller framträdande plats.

Om du har en fysisk lokal är det viktigt att du lägger till din adress så att du får fler besökare. Om du jobbar virtuellt eller från annan plats kan du skippa den informationen och spara lite plats. Telefonnummer och mejladress är ytterst viktigt eftersom det är så de flesta når dig.

Megan Morahan, creative director på Vistaprint, påpekar att när det gäller text är det verkligen så att less is more.

”Den ska vara lätt att ta in, vem det än är som tar emot kortet”, säger hon. ”Ju mindre det är på det, desto bättre.”

Detsamma gäller för teckensnitt, försök att hålla dig till två så att det ser rent och prydligt ut.

Resource Center

9. Praktisk tryckinformation

Skärsmån

På grund av mekaniken bakom tryck kan själva skärningen hamna någonstans mellan säkerhets- och utfallslinjen. Därför är det viktigt att hålla texten och viktiga bilder inom säkerhetslinjen och utanför skärsmånen.

Utfallslinje

De yttersta kanterna på dokumentet kallas utfallslinje. För att undvika vita kanter runtom din design bör du säkerställa att du drar ut bakgrundsfärger eller designelement ända ut till kanten.

Säkerhetslinje

Säkerhetslinjerna är kanter innanför den yta där skärningen görs. Se till att all nödvändig information, till exempel namn, adresser, telefonnummer och loggor, är innanför säkerhetslinjen så att de inte skärs av.

Innan du trycker är det bra att be någon att titta på ditt kort så att det verkligen förmedlar det som är viktigt för dig.

Du kan fråga följande:

  • Vad är det första du ser?
  • Är det tydligt vilka produkter/tjänster jag erbjuder?
  • Hur skulle du kontakta mig?
  • Är texten lätt att läsa eller måste du kisa?
  • Skiljer sig loggan och texten tillräckligt mycket från bakgrunden?