Locka uppmärksamhet med dessa tips på bra skyltdesign

Beräknad lästid: 6 minuter

Vi har chattat med Tristan LeBreton, kreativ chef på 99designs från Vista, för tips om hur man skapar en hemsida där nätbutikens skyltfönster nyttjas på bästa sätt. Läs vidare för att få Tristans råd och få reda på hur man skapar en hemsida som är funktionell, tilltalande och speglar varumärket.

Vi har pratat med Tristan LeBreton, kreativ chef på 99designs från Vista, för tips om hur man tar fram skyltning som sticker ut. Fortsätt läsa och få Tristans råd om hur man skapar skyltar, banderoller och affischer som fångar uppmärksamheten och är enkla att läsa.

Skyltning är ett otroligt effektivt verktyg för att föra fram viktiga budskap, fånga idealkundens uppmärksamhet och inspirera till handling – oavsett om det gäller att handla på klädaffärens stora rea, delta i ett restaurangevenemang eller registrera sig för ett medlemskap på gymmet.

Men alla skyltar skapas inte på samma sätt – hur stor verkan skylten har beror på hur bra den har designats. Om du vill designa skyltar som gör intryck på dina kunder – och får dig att nå dina affärsmål – ska du följa dessa tre tips på bra skyltdesign.

 1. Kontraster får din skyltdesign att sticka ut.
 2. Hierarki visar vad som ska läsas först …
 3. … och läsbarhet säkerställer att folk förstår vad det är de läser.

1. Kontraster får din skyltdesign att sticka ut.

”Att skapa kontrast är ett effektivt sätt att säkerställa att folk kan läsa din skylt snabbt och enkelt,” säger Tristan. ”För att skapa kontrast med färg ska du hålla dig ifrån lager-på-lager eller färger som liknar varandra, exempelvis orange text på en röd bakgrund. Para istället ihop färger som skiljer sig från varandra, till exempel röd text på en vit bakgrund.”

En högkontrasterande design är bra för läsbarheten – det säkerställer att ditt budskap (bokstavligen) sticker ut. Som tumregel kan man säga att en mörk bakgrundsfärg och en ljus textfärg (eller tvärtom) är bästa sättet att skapa kontrast i skyltdesignen.

Om din skyltdesign till exempel har vit text mot en svart bakgrund träder den vita texten fram mot det mörka och gör att ditt budskap blir mycket lättare att läsa. Om skyltdesignen däremot har marinblå text mot en svart bakgrund kommer texten inte att sticka ut … och dina kunder kommer att få kämpa med att läsa den. Och om de inte genast kan tyda vad som står på skylten är risken stor att de bara fortsätter gå – och ditt budskap går om intet.

Några färgkombinationer som kan skapa kontrast i din skyltdesign är:

 • Svart och vit
 • Svart och gul
 • Svart/marinblå och vit
 • Grön och vit

Du kan också leka med olika element och skapa ytterligare kontrast för att på så sätt rikta uppmärksamhet mot specifika delar av skylten. Om du till exempel designar en banderoll för en kommande rea kan du satsa på en mörk bakgrund och ljus text – men lägg till en ruta på banderollen där bakgrunden är ljus och texten mörk. På så sätt riktar du fokus mot en specifik del av ditt budskap (som 50 % rabatt).

Skapar du visuell kontrast genom att kombinera ljusa och mörka färger fångar det inte bara kundernas uppmärksamhet – det säkerställer också att när du väl har deras uppmärksamhet, så kan de enkelt läsa vad som står på skylten.

2. Hierarki visar vad som ska läsas först …

Dina kunder måste kunna läsa din skylt. Men hur de läser den är minst lika viktigt – och det är här hierarkin kommer in.

Hierarki är en designprincip som förmedlar betydelse utifrån storlek och skala. Inom skyltdesign används hierarki för att visa kunderna vad de ska läsa först – och för att framhäva den viktigaste informationen på skylten.

Textstorlek är ett enkelt sätt att använda visuell hierarki på skyltens design. Den största teckenstorleken fångar uppmärksamheten först – så den viktigaste delen av budskapet ska alltid vara störst. Därefter kan du använda mindre teckenstorlekar för att förmedla mindre viktiga detaljer.

Var och hur du placerar texten är också viktigt. I många språk läser man från vänster till höger och uppifrån och ner – så att sätta den största (och viktigaste) texten överst och därefter övergå till mindre storlekar kan vara ett effektivt sätt att kommunicera betydelsen av varje textelement.

Låt oss till exempel säga att du designar en affisch med restaurangens nya luncherbjudande. Du kan placera texten “Dagens lunch” med stora bokstäver längst upp på sidan; lista sedan annan information om erbjudandet i mindre teckensnitt på mitten av sidan. Mot slutet, längst ner, anger du därefter kontaktuppgifter till restaurangen.

Vad kan man då dra för slutsats? När det handlar om visuell hierarki är större och mer framträdande element mer troliga att fånga någons uppmärksamhet.

Tips från VistaPrint

Om du inte är säker på hur du ska använda den visuella hierarkin i din skyltdesign kan det vara smart och praktiskt att dra nytta av en mall – där hierarkin redan är utplacerad. Behöver du hjälp att komma igång? VistaPrint har hundratals skyltmallar att kickstarta skyltdesignen med!

3. … och läsbarhet säkerställer att folk förstår vad det är de läser.

Som vi nämnt tidigare måste kunderna kunna läsa exakt vad som står på skylten för att den ska vara effektiv. Och även om kontrast och hierarki är viktiga beståndsdelar av kundernas förmåga att läsa din skylt, finns det även andra element som spelar in på skyltens läsbarhet.

Och vilka exakt är de elementen? Vissa designelement som har stor inverkan på skyltens läsbarhet (och därmed dess effektivitet) är:

 • Teckensnitt. Få designelement är lika viktiga som teckensnittet. ”Valet av teckensnitt kan vara avgörande för en skylt,” säger Tristan. ”Vissa teckensnitt är lättare att läsa än andra. Till exempel är ett enkelt sans serif-teckensnitt (som Arial) lättare att läsa än ett mer komplicerat teckensnitt i skrivstil eller med pensel (som Pinyon Script) – speciellt om skylten betraktas på avstånd. Om du vill skapa en skylt med största möjliga läsbarhet ska du hålla dig till enkla och tydliga teckensnitt – och om du ändå väljer ett skript (skrivstil) eller med pensel ska du satsa på en större textstorlek.
 • Tomma utrymmen. Det kan vara frestande att fylla varje del av affischen, banderollen eller den aktuella skyltningen med information. Men att försöka trycka in för mycket i skyltdesignen kan vara visuellt överväldigande och gör det svårare för kunderna att läsa skylten. Ta istället tillvara på tomt utrymme i designen. ”Skyltar med för mycket innehåll är mycket svårare att läsa, så var inte rädd för att använda ’negativt’ eller ’tomt’ utrymme,” säger Tristan. ”Rikta in dig på att 30–40 procent av skyltens yta ska vara tom. På så sätt säkerställer du att viktiga element som logotyp och budskap framhävs på bästa sätt.”
 • Skiftläge för bokstäver. Att bara använda versaler kan vara ett effektivt sätt att dra uppmärksamhet till ett specifikt ord eller en fras i skyltdesignen. Men om du överanvänder dem KAN EN TEXT MED BARA VERSALER ISTÄLLET BLI SVÅRARE ATT LÄSA. (Ser du hur vi menar?)
 • Bokstävernas höjd. Höjden på bokstäverna bestämmer hur lättläst din skylt ska vara: ju högre bokstäver, desto lättare blir skylten att läsa på långt håll. Den här tabellen ger dig ett hum om vilken höjd bokstäverna behöver vara baserat på hur långt bort kunderna kommer att vara när de läser skylten:

Vad kan man då dra för slutsats? ”Läsbarhet är utan tvekan den viktigaste faktorn i en skyltdesign,” säger Tristan. ”En skylt handlar om att kommunicera ett önskat budskap på ett snabbt och tydligt sätt – och alla designval du gör ska göras med detta i åtanke.”

Ytterligare idéer till bra skyltdesign som låter dig få ut mesta möjliga av din skylt

Behöver du mer kunskap om hur du ska designa den mest effektfulla skylten? Här får du några tips att ha i åtanke under designprocessen:

 • Använd färg för att inspirera till handling. Det ligger mycket kraft i färger. ”Färger besitter vissa psykologiska, emotionella och kulturella konnotationer som kan påverka kundbeteendet och deras köpbeslut,” säger Tristan. Och om man vill att skyltdesignen ska vara riktigt effektiv? Nyttja dessa konnotationer till din fördel. Om du till exempel vill att folk ska bli exalterade över en kommande rea kan du försöka ha med rött i skyltdesignen, eftersom det är förknippat med begeistring. Om du vill att skylten ska väcka förtroende hos dina kunder ska du använda blått i designen, då det är förknippat med trovärdighet och pålitlighet.
 • Fundera över var skylten ska placeras. När du designar din skylt är det viktigt att tänka på resultatet – och låta det hjälpa dig i att fatta alla beslut. ”Att vara medveten om hur och när skylten ska betraktas är av största vikt,” säger Tristan. ”Kommer den att betraktas av förbipasserande till fots eller från en bilruta? Kommer den att ha andra skyltar att tävla mot i en välbesökt galleria eller hänga på en stillsam gata i stan? Om du känner till svaren kan det vara till hjälp när du väljer storlek, form och design för mesta möjliga effekt.”
 • Använd skyltningen för att stärka ditt varumärke.. Skyltning är en möjlighet att stärka varumärket bland dina kunder – och det är en möjlighet att du ska tillvara på. ”Din skylt ska designas i enlighet med resten av varumärkets olika delar, såsom logotyp, teckensnitt, varumärkesfärger och till och med tonalitet,” råder Tristan. ”Samtidigt som du vill att skylten ska sticka ut, så vill du också att den ska vara en förlängning av ditt varumärke. Denna enhetlighet säkerställer att du känns igen och invaggar en känsla av pålitlighet och förtroende hos din publik.”
 • Var inte rädd för en kreativ skyltdesign. Du vill att din skyltning ska fånga idealkundernas uppmärksamhet – och för att det ska lyckas måste du tänka utanför boxen när det gäller företagets skyltidéer. Var kreativ! Försök komma på nya och annorlunda sätt att förmedla ditt budskap och skapa en effektfull design; ju nyare, fräschare och mer innovativ skyltdesignen är, desto mer fångar den kundernas uppmärksamhet – och ger goda resultat för ditt företag.