Bästa teckensnitten till visitkort

Beräknad lästid: 4 minuter

Föreställ dig detta: Du öppnar en visitkortsmall och skriver in ditt företagsnamn. Det ser pyttelitet ut mot den vita bakgrunden, så du ökar teckenstorleken. Nu utforskar du teckensnittsmenyn för att se hur det ser ut med olika teckensnittsstilar. Innan du vet ordet av bläddrar du igenom den (till synes) oändliga listan med teckensnitt och kan inte alls bestämma dig.

Med tusentals teckensnitt att välja bland är det en överväldigande utmaning att välja den typografiska stil som ska definiera ditt företag. Teckensnitten som du använder på ditt visitkort har framför allt två uppgifter – att dra blickarna till sig och att vara lättlästa.

Här ska vi titta närmare på typografins betydelse inom design och ta reda på vilka teckensnitt som passar bäst till visitkort. Läs vidare för mer information om olika typer av teckensnitt, hur du kombinerar olika stilar och vilken storlek texten på ditt visitkort bör ha.

TIPS FRÅN VISTAPRINT

Ett teckensnitt är en uppsättning bokstäver, siffror, accenter och symboler som alla är framtagna med en enhetlig formgivning.

DE 23 BÄSTA TECKENSNITTEN TILL VISITKORT

Adelle • Armitage • Athelas Rg • Bevan • Bookman JF • Baskerville • Bree • Cabernet • Didact Gothic • Eloquent JF • Fjalla One • Futura Book • Georgia • Goudy Old Style • Hellenic Wide • Mostra Nuova • Politica • Proxima Nova • Quicksand • Raleway • Refrigerator Deluxe • Roboto Slab • Satisfy

Teckensnittstyper: serif och sans-serif

Vad är ett sans-serif-teckensnitt?

Inom typografin har sans-serif-teckensnitt inte dekorativa streck eller ”seriffer” i änden av varje bokstavsstapel. Sans-serif-teckensnitt brukar inte heller variera lika mycket i linjebredd som serif-teckensnitt (mer om det senare). På trycksaker passar sans-serif bäst till företagsnamn och rubriker eftersom de är lätta att läsa på ett ögonblick. Sans-serif är oftast den bästa typen av moderna teckensnitt till visitkort eftersom de förmedlar enkelhet och minimalism.

Sans-serif-teckensnitt används även för text på digitala skärmar. På skärmar med lägre upplösning kan små detaljer som seriffer försvinna eller se för stora ut. Ha därför sans-serif-teckensnitt i åtanke när du samordnar din närvaro på och utanför nätet.

TIPS FRÅN VISTAPRINT

Termen ”sans-serif” kommer från det franska ordet ”sans” som betyder ”utan”, medan ”serif” tros ha holländsk ursprung – ”schreef” betyder ”linje”.

Vad är ett serif-teckensnitt?

Seriffer har sitt ursprung i inskriptioner som man hittat ingraverade i historiska byggnader, broar och gravstenar. Den här historiska associationen gör att teckensnitt med seriffer är perfekta om du vill ge ditt varumärke ett traditionellt eller väletablerat utseende.

På grund av tradition och upplevd läsbarhet används teckensnitt med seriffer ofta i långa manuskript, böcker, tidningar och tidskrifter. Vissa tror att läsbarhet och läshastighet för långa passager förbättras av serif-teckensnitt eftersom seriffer hjälper ögat att förflytta sig längs en linje. Andra tror att teckensnitt med seriffer förbättrar läsbarheten eftersom det är vad vi är mest vana vid att läsa.

TIPS FRÅN VISTAPRINT

Om du vill använda ett serif-teckensnitt till ett upphöjt glansigt tryck på ditt visitkort, gör det bara i det största textfältet, som på ditt företagsnamn.

Var kan du använda skripter?

Skripter är teckensnitt som förmedlar en mänsklig touch, som böljande, kursiva linjer och kalligrafi som ser handskriven ut. Skripter passar bra till inbjudningskort, gratulationskort, rubriker eller enstaka personliga meddelanden. Klassiska, böljande skripter ger ofta ett elegant utseende, medan rundare skripter gör ett lite roligare intryck.

Skripter kan vara bra för att fånga uppmärksamhet, men se till att din text ändå blir tydligt läsbar. Använd inte skripter till långa textavsnitt eftersom de är svårlästa i mindre teckenstorlek. Om du gärna vill använda skripter på ditt visitkort, använd det i andra nivåns text, som din slogan eller ett motto.

Så kombinerar du teckensnitt på ditt visitkort

När du designar ditt visitkort, begränsa antalet teckensnitt till högst två. Skapa en visuell hierarki och bestäm dig för vilken information som ska vara mest framträdande, förmodligen ditt namn eller företagets namn. Resten av informationen, som dina kontaktuppgifter och konton i sociala medier, kan stå i mindre storlek eller ett annat teckensnitt.

Här följer ytterligare några tips på hur du använder teckensnitt på ditt visitkort:

  • Kombinera ett skriptteckensnitt eller ett teckensnitt med seriffer med ett sans-serif-teckensnitt.
  • Undvik att kombinera teckensnitt som liknar varandra.
  • Använd olika vikt (fet, normal, kursiv) av samma teckensnitt för att skapa kontrast.
  • Använd inte fler än tre teckenstorlekar på ditt visitkort. (Två är idealiskt!)
  • Skapa kontrast mellan text och bakgrund i din design … varje textfält bör framträda tydligt.

4 teckensnittskombinationer som inspiration till ditt nästa visitkort

Teckenstorlekar till visitkort: bästa praxis

Inom typografi är punkter (pt) standardenheten för teckenstorleken i en design. Framträdande textfält på visitkortet, som ditt namn eller företagsnamn, bör vara mellan 10–16 pt, beroende på hur mycket plats du har.

Storleken på sekundär text (som jobbtitel, e-postadress, telefonnummer eller användarnamn på Instagram) ska fortfarande vara synlig och läsbar, men ska se märkbart mindre ut än den primära texten. Den minsta teckenstorleken som du bör använda i våra visitkortsmallar är 8 pt, men du kan välja något större text om du har plats. Kom ihåg att vissa teckensnitt kan verka mindre än andra även vid samma teckenstorlek.

TIPS FRÅN VISTAPRINT

Var försiktig med skripter och serif-teckensnitt i små storlekar. Om du måste ha med liten text, använd ett teckensnitt utan seriffer för bästa läsbarhet.