En ordlista med termer för varumärkesprofilering alla småföretagare bör känna till

Beräknad lästid: 6 minuter

Om du äger ett eget företag är chansen stor att du har hört termen ”varumärkesprofilering”. Men det finns en uppsjö av relaterad ord som hör ihop med varumärkesprofilering – och om du vill ha ett framgångsrikt varumärke behöver du förstå jargongen.

Den här ordlistan med termer relaterade till varumärkesprofilering är fylld av ord och fraser du behöver för att bygga en framgångsrik varumärkesimage för ditt småföretag. Så nästa gång du snubblar över en varumärkesterm du är osäker på kan du ta en titt på denna ordlista – och använda den som ett hjälpmedel i din varumärkesutveckling och bygga ett mer effektivt och enhetligt varumärke.

Varumärke, varumärkesprofilering och varumärkesidentitet

Termerna ”varumärke”, ”varumärkesprofilering” och ”varumärkesidentitet” ersätts ofta med varandra. Men sanningen är att det egentligen är tre väldigt olika koncept – och för att komma vidare i varumärkets utvecklingsprocess är det viktigt att förstå skillnaden mellan de tre.

Ditt varumärke är hur ditt företag uppfattas av allmänheten. Varumärkesprofilering är alla åtgärder du vidtar för att forma kundernas uppfattning av ditt företag. Din varumärkesidentitet består av de tillgångar du skapar under varumärkets utvecklingsprocess, exempelvis logotyp, varumärkets röst eller varumärkets färgpalett (vi återkommer till det).

Låt oss till exempel säga att du ska lansera en ny klädkollektion – och du vill att den ska uppfattas som tuff, hipp och trendig. Det är ditt varumärke. För att kunna visa kunderna vad ditt varumärke är – alltså tufft, hippt och trendigt – måste du vidta vissa åtgärder för att forma den uppfattningen. Du kan börja med att undersöka aktuella modetrender, göra moodboards och välja vissa plagg som ska vara med i den första kollektionen. Det är varumärkesprofilering. Allt du skapar för att marknadsföra ditt varumärke och påverka hur potentiella kunder uppfattar ditt varumärke – som logotyp, hemsida eller butiksbanderoller i räknas som en del av din varumärkesidentitet.

Varumärkestillgång

En varumärkestillgång är en del av din varumärkesidentitet; det är allt du skapar som hjälper potentiella kunder att identifiera ditt företag. Din logotyp kommer troligen vara det som syns mest, men designkomponenter som varumärkets teckensnitt, färger eller slogans räknas också till varumärkestillgångarna.

Varumärkesrevision

En varumärkesrevision är en djupdykning i varumärket i syfte att fastställa vad som fungerar och vad som inte fungerar, och utifrån det utveckla en plan för att göra förbättringar. Under revisionen samlar du in så mycket uppgifter och information som möjligt om varumärkets prestationer (exempelvis data från försäljningar och hemsida samt återkoppling från kunderna) för att få en bättre förståelse för var ditt varumärke befinner sig just nu. Utifrån det kan du planera uppdateringar och förbättringar mer effektivt.

Varumärkesmedvetenhet

Varumärkesmedvetenhet handlar om att generera förtrogenhet och igenkänning på marknaden. Ju mer din målgrupp känner till och känner igen ditt varumärke, desto mer troligt är det att de blir dina kunder. Du kan till exempel bygga upp varumärkesmedvetenheten genom att anordna evenemang i lokalområdet eller köra en annonskampanj riktad mot dina idealkunder.

Varumärkeskonsekvens

För att din varumärkesprofilering ska vara effektiv måste varumärket vara konsekvent oavsett var dina kunder stöter på det – denna grundsats kallas varumärkeskonsekvens. Varumärkeskonsekvens innefattar att skapa en enhetlig upplevelse av varumärket i alla medier, oavsett om det gäller företagets hemsida, profiler på sociala medier eller tryckt material. Logotypen på din paketering ska exempelvis även användas på sociala medier och på din hemsida. Den här typen av enhetlighet är viktig för att skapa trovärdighet för ditt företag.

Varumärkeskapital

Varumärkeskapital är det värde ditt varumärke omfattar – både rent ekonomiskt (exempelvis från försäljning) och icke-ekonomiskt (exempelvis positiva varumärkesassociationer).

Varumärkesriktlinjer

Riktlinjerna för ditt varumärke anger i ett dokument huvuddragen för de standarder som associeras med ditt varumärke. Här ingår saker som varumärkets färgpalett, röst, teckensnitt, logotypdesigner och standarder.

Tips från VistaPrint

Varumärkesriktlinjerna anger allt man behöver känna till om ditt varumärke – så se till att de faktiska riktlinjerna är utformade på ett sätt som överensstämmer med ditt varumärke. Använd varumärkets färgpalett och teckensnitt – och se till att du har med din logotyp och andra tillgångar i dokumentet.

Varumärkeskarta

En varumärkeskarta är en visuell översikt över allt som är associerat med ditt varumärke. Den ger en bra överblick över varumärkets funktioner, inklusive dina mål och visioner, dina kreativa tillgångar och vilka roller varje medarbetare har i att väcka ditt varumärke till liv.

Varumärkets uppdrag och värderingar

Ditt varumärkes mål och värderingar definierar till stor del vem du är – vilket kan skapa en starkare koppling till dina kunder. Vad handlar ditt företag om? Vad siktar du på att göra? Vilka värderingar vägleder dig i hur du gör affärer? Svaret på dessa frågor är det som utgör ditt uppdrag och dina värderingar.

Varumärkespersonlighet

Precis som människor har varumärken också personligheter – och ditt varumärkes karaktärsdrag kan vägleda dig i allt från vilka färger du väljer att införliva i dina varumärkestillgångar till vilken typ av röst du använder när du kommunicerar med dina kunder. Ett varumärke med en sarkastisk och lite fräck personlighet har en helt annan strategi och identitet än ett företag som siktar på en mer lättillgänglig, hjälpsam och bildande varumärkespersonlighet.

Varumärkespositionering

Varumärkespositionering är hur företaget väljer att framställa sig för kunderna i syfte att skilja sig från konkurrenterna. I allmänhet bestäms positioneringen utifrån tre faktorer:

  • Varumärkespositionering är hur företaget väljer att framställa sig för kunderna i syfte att skilja sig från konkurrenterna. I allmänhet bestäms positioneringen utifrån tre faktorer:
  • Vilken är målgruppen?
  • Vad kan ditt företag bidra med för målgruppen?
  • Vad skiljer ditt företag från dina konkurrenter? Varför ska folk välja dig istället för konkurrenterna?

Varumärkets röst

Varumärkets röst är hur du kommunicerar med allmänheten – det gäller både skriftligt och verbalt. Varumärkets röst kan dels ha en specifik stil (exempelvis ”professionell och rakt på sak” eller ”avslappnad och trevlig”), dels ett specifikt ordflöde som antingen ska eller inte ska användas i kommunikationen.

Färgpalett

Varumärkets färgpalett är de distinkta färger företaget använder i alla sina tillgångar och designer. För att säkerställa att allt hålls enhetligt ska varje färg i paletten vara tydligt definierad – överallt. Istället för att till exempel använda ”rött” i paletten är det mer korrekt att definiera den exakta nyansen som ska användas – och vilken nyans som ska användas i olika situationer (till exempel HEX-kod för nätet och CMYK för tryck).

Kundpersonligheter

En kundpersonlighet är en profil som fungerar som representant för företagets idealkund och kan användas som hjälp för att fatta beslut kring varumärkesprofileringen. Kundpersonligheter innefattar detaljerad information som ålder, ekonomisk status, smärtpunkter och önskemål/behov. Du får en påtagbar personlighet att utgå ifrån när du utvecklar ditt varumärke – vilket kan hjälpa varumärket att landa mer effektivt hos dina riktiga kunder.

Logotyp

En logotyp är ett märke som fungerar som en visuell framställning av ditt företag. Beroende på design kan logotypen innehålla flera olika delar som text, former och bilder. Vissa varumärken väljer också att ha flera alternativ bland sina tillgångar. Pepsi är ett bra exempel: i en version står texten ”Pepsi” med och den andra versionen är helt grafisk.

Tips från VistaPrint

Eftersom logotypen är en så viktig del av varumärkesprofileringen – och syns så mycket – är det viktigt att den är professionell och väldesignad. Med 99designs från Vista kan du skapa en kortfattad beskrivning över exakt vad du vill ha ut av en logotyp – och därefter anordna en designtävling där en grupp designer arbetar för att väcka den visionen till liv.

POD – point of difference

Företagets point of difference, dess särskiljande egenskaper, är din speciella touch; det är det som utmärker dig från andra och gör dig speciell och unik. Din point of difference är ofta det som din målgrupp knyter an till mest, så den ska vara tydligt definierad och en stor fokuspunkt i varumärkesstrategin.