MEDDELANDE TILL VÅRA KUNDER

Vi inser att det här är oroliga tider och en helt ny situation för alla – särskilt för småföretagarna. Vi vill bara tala om att vi fortfarande finns här och att vi räknar med att jobba för dig samtidigt som vi ser till att våra medarbetare är trygga. 

Nedan hittar du information – uppdateringar, frågor och svar, resurser och mycket annat – som kan vara till hjälp, särskilt just nu. Vi vill också veta hur du har det och informerar därför om hur du kan få kontakt med oss och andra småföretagare. 

Vi inser att det här är en oförutsägbar situation som hela tiden förändras. Vi kommer att göra vårt bästa för att hela tiden finnas här för dig och hålla dig uppdaterad.

Som alltid, tack för att du handlar hos oss!  

Sköt om dig!

Vistaprint-teamet

Frågor och svar om coronaviruset – kunddokument

Många olika typer av restriktioner har införts runtom i världen. Kan jag fortfarande beställa produkter och få dem säkert levererade? 

  • Vistaprints tjänster är i drift över hela världen och våra medarbetare har även fortsättningsvis ett bra samarbete med utomstående fraktpartners för att säkerställa att beställningarna levereras i tid och utan problem.

Vilka åtgärder vidtar ni för att upprätthålla medarbetarnas säkerhet?

  • Personalens hälsa och säkerhet är det vi prioriterar allra högst. På alla våra anläggningar finns det lokala förhållanden att ta hänsyn till och vi följer myndigheternas anvisningar och arbetar proaktivt för att minska risken för överföring till och bland våra medarbetare på varje anläggning. Vi utvärderar kontinuerligt ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga för att säkra våra medarbetares hälsa och säkerhet.
  • För de anläggningar där personalen måste vara på plats för att utföra sitt jobb har vi utökat städning, desinficering och andra rengöringsåtgärder.

 

Har det förkommit några störningar i servicen till Vistaprints kunder?

  • Vi har inte upplevt några produktionsstörningar och mycket lite störningar beroende på leveransrestriktioner.

Vad skulle effekten bli av en tillfällig stängning av en produktionsfabrik och/eller kundtjänstanläggning?

  • Som ett globalt företag har vi möjlighet att omfördela produktion och kundfrågor till icke drabbade faciliteter om det skulle behövas.

Tror ni att det kommer att förekomma några störningar i er distributionskedja?

  • Vi förväntar oss inga störningar i distributionskedjan. Vår distributionskedja är som alltid stark och vi har råmaterial på lager för de kommande månaderna.

Användbara resurser för småföretag: https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2