Sekretess- och cookiepolicy för Vista

Senast uppdaterad: 28 september 2022

I denna sekretess- och cookiepolicy för Vista (”sekretesspolicy”) beskrivs vilken information som Vista och dess signaturtjänster, däribland VistaPrint, VistaCreate och 99designs från Vista (sammantaget ”Vista”, ”vi”, ”vår/vårt/våra” eller ”oss”) samlar in från dig genom din användning av och åtkomst till alla våra hemsidor, mobila hemsidor (”webbplatser”), program (”appar”), tjänster eller andra verktyg som vi erbjuder och där hänvisning görs till denna sekretesspolicy (sammantaget ”tjänster”) samt hur vi använder, delar och skyddar sådan information. Den innehåller även en översikt av dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Innehåll

1. Tillämplighet.

Denna sekretesspolicy gäller för alla användare av våra webbplatser och program, däribland oregistrerade och registrerade användare, designdeltagare samt våra kunder eller potentiella kunder (sammantaget ”användaren”, ”du” eller ”din/ditt/dina”) och alla Vista-tjänster som länkar till denna sekretesspolicy. I syfte att tillhandahålla dig tjänsterna måste vi samla in personlig information som rör en identifierad eller identifierbar naturlig person (”personlig information”). Sådan information som vi samlar in från och om dig när du använder våra tjänster hanteras i enlighet med denna sekretesspolicy. Beroende på var du bor och vad du utför på Vista-webbplatserna och i apparna kan de kompletterande sekretessidor som anges nedan gälla för dig.

Tänk dock på att denna sekretesspolicy inte gäller för personlig information som samlas in om dig av hemsidor och appar från tredje part som kan publicera länkar eller reklam på eller på annat sätt kan vara tillgängliga från våra Vista-webbplatser och appar. Den personliga information som samlas in av dessa hemsidor från tredje part lyder under egna sekretesspolicyer. Vi ansvarar inte för sekretesshanteringen för sådana hemsidor och appar.

Vi rekommenderar att du läser denna sekretesspolicy och de kompletterande sekretessidorna helt innan du använder våra Vista-tjänster så att du helt förstår vår hantering av din personliga information. Genom att skaffa åtkomst till eller använda våra Vista-webbplatser, appar och tjänster bekräftar du att du har läst och godkänner denna sekretesspolicy.

Om du har frågor om denna sekretesspolicy kontaktar du vårt sekretessteam på [email protected].

2. Vilka vi är.

Vista är ett globalt e-handelsföretag med fokus på att tillhandahålla expertis inom design och marknadsföring för mindre verksamheter. Vista erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster, bland annat ett växande sortiment av Vistas signaturtjänster som VistaPrint, VistaCreate och 99designs från Vista. Vistas globala e-handelsverksamhet drivs av Cimpress Schweiz GmbH och vissa andra Cimpress plc-dotterbolag. Där vi nedan anger ”Vista”, ”vi” eller ”oss” syftar vi på det relevanta Cimpress plc-dotterbolag som ansvarar för behandlingen av din personliga information.

När du skapar ett konto och/eller använder våra Vista-tjänster kontrolleras din personliga information av Cimpress Schweiz GmbH och/eller ett annat Cimpress plc-dotterbolag. Listan över den relevanta personuppgiftsansvariga som är ansvarig för den personliga information som samlas in, behandlas och används enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy finns nedan. Cimpress Schweiz GmbH och de andra Cimpress plc-dotterbolag som anges nedan samarbetar för att uppfylla dina behov vad gäller tryck, digitalt och design världen över. De kan ibland agera som gemensamma personuppgiftsansvariga (exempelvis i förhållande till ditt Vista-konto). Oaktat deras gemensamma ansvar för databehandling kan företagen inte agera juridiska representanter för varandra.

I förhållande till ditt Vista-konto:
Cimpress Schweiz GmbH
Talacker 41
8001 Zürich
Schweiz

I förhållande till VistaPrint-tjänster:
• Om du bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien eller Schweiz:
Vistaprint B.V.
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederländerna

• Om du bor i USA:
Vistaprint Netherlands B.V.
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederländerna

• Om du bor i Australien, Nya Zeeland eller Singapore:
Vistaprint Australia Pty Limited
66 Paramount Boulevard
Derrimut, Victoria 3030
Australien

• Om du bor i Kanada:
Vistaprint Canada Corporation
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto, Ontario
M5H 2T6
Kanada

• Om du bor i Indien:
Cimpress India Private Limited
’C’ Block, Voltas Premises
T. B. Kadam Marg, Chinchpokli
Mumbai -400 033
Maharashtra
India

I förhållande till VistaCreate-tjänster:
Crello Limited
1 Anastasi Sioukri
Themis Court
4th floor, Office 402
3105 Limassol
Cypern

I förhållande till 99designs från Vista-tjänster:
99designs Pty Limited
Level 2, 41-43 Stewart Street
Richmond, VIC 3121
Australien

I alla övriga fall kan du kontakta sekretessteamet genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriva till:

Attn: Data Protection Officer
Cimpress Schweiz GmbH
Talacker 41
8001 Zürich
Schweiz

3. Vilken personlig information samlar vi in och hur samlar vi in den?

Vista erbjuder en mängd olika tjänster som uppfyller dina behov kring tryck, digitalt och design. Beroende på vilka tjänster du använder kan vi samla in olika typer av personlig information från olika källor. Enligt beskrivningen nedan samlas viss information in automatiskt när du besöker våra webbplatser och appar eller köper något. En del information anger du till oss när du registrerar eller fyller i ett formulär, laddar upp innehåll, köper en produkt eller tjänst eller kommunicerar med oss. Vi kan även komma att införskaffa information indirekt från tredje part och andra källor, däribland hemsidor för sociala medier. Om du väljer att inte dela viss personlig information kan det hända att vi inte kan tillhandahålla vissa av våra tjänster. På liknande sätt har våra webbplatser och appar endast begränsad funktionalitet om du inte låter oss lägga till vissa cookies på din enhet (se mer information om cookies nedan).

3.1 Personlig information som vi samlar in automatiskt.

Enhets- och platsdata. När du besöker eller navigerar på våra webbplatser och appar samlar vi automatiskt in viss information via din enhet eller webbläsare. Denna information inbegriper din IP-adress och information om din dators maskinvara och programvara (exempelvis typen av operativsystem, den webbläsare som du använder, versioner av program eller programvara samt språkinställningar). Vi kan även samla in platsinformation utifrån din IP-adress eller om du har ställt in enheten att skicka sådan information via enhetens sekretessinställningar. Vi samlar in en del av denna information med hjälp av cookies eller annan liknande teknik direkt från din enhet. Mer information om hur vi använder sådan teknik finns i avsnittet Cookies nedan.

Webbplatsnavigerings- och användningsdata. Vi samlar även in och lagrar automatiskt viss information om dina aktiviteter på våra webbplatser och appar, däribland datum, tid och de sidor du besöker samt hur du använder våra tjänster och får åtkomst till deras innehåll (till exempel sökhistorik, klickströmsdata, åtkomstloggar och andra användningsdata som rör dina interaktioner med våra webbplatser och appar, e-postmeddelanden med marknadsföring och onlinereklam).

Sessionsinspelningar. Vi samlar även in sessionsinspelningar (till exempel musrörelser, klick, skrivande och rullning).

Inköps- och transaktionshistorik. Om du lägger en beställning eller begär en tjänst samlar vi in din inköps- och transaktionshistorik.

Botanvändningsdata. Om du kontaktar oss via chattbot kan vi utöver att behandla dina kontaktuppgifter även samla in din enhetsinformation och IP-adress.

Om du är en registrerad användare länkar vi dessa automatiskt insamlade data till den övriga personliga information som vi samlar in om dig enligt beskrivningen nedan. Vi använder dessa data i olika syften som beskrivs närmare nedan.

3.2 Personlig information som du ger oss.

Kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter. När du registrerar ett konto på våra webbplatser och i våra appar samlar vi först in ditt förnamn och efternamn, e-postadress och lösenord.

Betalningsinformation. Om du lägger en beställning eller begär en tjänst samlar vi in information som du ger oss gällande exempelvis information om frakt, fakturering och betalning (till exempel kreditkorts- eller bankkontouppgifter) samt skatteinformation och information för verifiering av din identitet (pass, ID-kort eller körkort). Du kan även ha alternativet att spara kreditkortsinformation eller annan betalningsinformation så att det blir enklare att köpa produkter eller tjänster från våra webbplatser och appar i framtiden.

Innehållsdata. Med vissa av våra tjänster kan du ladda upp och dela bilder, foton, logotyper, videor, låtar eller annat innehåll (”innehåll”) med oss eller andra användare i syfte att kommunicera med oss eller andra användare eller anpassa produkter och tjänster. Det innehåll som du väljer att ladda upp till våra webbplatser och appar kan omfatta personlig information om dig. Om du till exempel designar och anpassar en produkt, till exempel ett visitkort, samlar vi in den personliga information som du använder för att anpassa produkten såsom namnet på ditt företag, din yrkestitel, ditt foto eller annat innehåll som du laddar upp. Om du väljer att delta i en designtävling samlar vi in den personliga information som du väljer att ge oss i logotyp- och varumärkesguiden, till exempel namnet på ditt företag, din slogan eller annat innehåll som du laddar upp. När du laddar upp innehåll till webbplatser och appar eller ger oss godkännande att få åtkomst till innehållet på din enhet kan ditt innehåll även omfatta relaterad bildinformation såsom den tid och plats då fotot togs, taggar och liknande information som lagras av din bildtagningsenhet.

Profilinformation. Vi kan komma att samla in demografisk information om dig, till exempel kön, land, föredraget språk och annan information om dina intressen och preferenser, däribland favoritmallar och arbete med designer eller produkter. Om du exempelvis är designer och använder våra tjänster lagrar vi information om den profil du skapar och det innehåll du väljer att göra tillgängligt för andra användare, till exempel din yrkesbakgrund, tidszon, plats, avatar, designkoncept och mallar, tjänsteerbjudanden, meddelanden och användarberättelser. En del av denna information ingår i din offentliga profil och syns offentligt.

Kommunikation och marknadsföring. Om du kontaktar våra kundserviceteam eller kommunicerar med oss på annat sätt (till exempel via sociala nätverk) samlar vi även in information från dig om denna kommunikation, antingen angående feedback som du ger oss eller hjälp som du ber om gällande användningen av våra produkter och tjänster. Vi samlar även in dina preferenser vad gäller att få direkt marknadsföring från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

Forms. Då och då kan vi ge dig möjligheten att delta i lotterier, tävlingar eller undersökningar. Om du deltar samlar vi in viss personlig information från dig och kan eventuellt visa sådan information offentligt.

Reviews. Vi kan även be dig att skriva en recension för att dela dina upplevelser med andra. När du skriver en recension på webbplatser och i appar samlar vi in den information du inkluderar samt det namn som du visar. Observera att recensioner som publiceras på våra webbplatser och i våra appar är offentliga, och därför ska du bara använda information som du vill dela offentligt.

3.3 Personlig information som du ger oss om andra.
Det innehåll som du väljer att ladda upp till våra webbplatser och appar kan omfatta personlig information om andra. Om du väljer att dela ditt innehåll eller annan information med någon via en funktion som vi erbjuder, eller om du deltar i vårt hänvisningsprogram, använder vi den personliga information som du uppger (till exempel mottagarens e-postadress) för att uppfylla din begäran samt i andra syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Innan du laddar upp och/eller delar personlig information om andra via våra webbplatser och appar ska du få samtycke från sådana personer att göra det. De personer vars personliga information du uppger ska ha förstått och accepterat Vistas sätt att använda deras personliga information (enligt förklaringen i denna sekretesspolicy).

3.4 Personlig information som vi får från andra källor.
Vista kan även erhålla information om dig som är offentligt tillgänglig eller från andra källor såsom oberoende tredje parter, affärspartner och Cimpress plc-dotterbolag. Information som vi får från sådana källor kombineras med personlig information som du uppger till oss för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Exempelvis kan vi få personlig information om dig från tredjepartskällor såsom i) postoperatörer i syfte att validera information om postadress ii) säkerhetsleverantörer, leverantörer av skydd mot och förebyggande av bedrägeri för att hjälpa oss sortera bort användare som är förknippade med bedrägeri, ii) plattformar för sociala medier när du loggar in eller registrerar dig med hjälp av ditt konto för sociala medier (till exempel användarnamn, grundläggande profilkontoinformation och profilbild), (iii) i vissa fall kan vi samla in personlig information från lead enhancement-företag som hjälper oss att förbättra vårt tjänsteerbjudande samt vi) reklam- och marknadsföringspartner i syfte att övervaka, hantera och mäta våra reklamkampanjer och ge dig mer relevant annonsering.

3.5 Slutanvändarinformation
Vi kan även samla in personlig information som rör besökare och användare av våra hemsidor och tjänster (”slutanvändarinformation”) enbart för din räkning. Exempelvis kan du lägga till ett kontaktformulär på din hemsida. Information som skickas in av besökare på din hemsida lagras därefter hos Vista för din räkning. För sådana ändamål agerar Vista och ska anses vara ”personuppgiftsbiträde” och inte ”personuppgiftsansvarig” (i enlighet med hur dessa termer definieras i europeiska dataförordningen (”GDPR”)) för sådan slutanvändarinformation. Du är ansvarig för att uppfylla alla lagar och bestämmelser som kan gälla för insamling och kontroll av sådan slutanvändarinformation, inklusive lagar gällande sekretess och dataskydd i alla relevanta jurisdiktioner. Behandling och överföring av slutanvändarinformation ska ske i enlighet med databehandlingstillägget (”DPA”, Data Processing Agreement).

4. Hur använder vi din personliga information?

Vi använder den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

a) För att skapa, hantera och underhålla ditt konto: i syfte att underhålla ditt konto och medge integrerade tjänster såsom enkel inloggning, göra så att du kan logga in, navigera på webbplatserna och apparna samt göra inköp, verifiera identiteten för våra användare samt tillhandahålla dig teknisk support för att exempelvis återställa lösenordet.

b) För att tillhandahålla dig våra tjänster: i syfte att ge dig de upplevelser, produkter och tjänster du efterfrågar, tittar på, engagerar med eller köper, uppfylla, hantera och leverera din beställning, ge dig möjlighet att komma åt och använda våra tjänster, däribland uppladdning, nedladdning och samarbete för och delning av innehåll samt för att underhålla och administrera våra tjänster.

c) Kundservice: i syfte att leverera global kundservice och kvalitetssäkring, däribland att skicka dig tjänstmeddelanden via sms, chatt, e-post eller telefon. Delning av dina relevanta data (såsom beställnings-ID eller kontoinformation) med vårt kundserviceteam gör att vi kan behandla dina frågor och möta dina behov. Samtal med vårt kundserviceteam övervakas i realtid eller spelas in i kvalitetskontroll- och utbildningssyfte. Inspelningar sparas under en begränsad tid och raderas automatiskt därefter, såvida det inte är nödvändigt att behålla inspelningen i juridiskt syfte eller bedrägeriutredningssyfte.

d) För att kunna genomföra kundanalyser: i syfte att bättre förstå hur du får åtkomst till och använder våra tjänster, avgöra hur effektiva våra kampanjer och vår reklam är, för forsknings- och analysändamål för att exempelvis bedöma och förbättra våra tjänster, användarupplevelsen och affärsverksamheten samt för att utveckla nya funktioner, produkter eller tjänster.

e) För att stödja samarbete, nätverkande och projekt: i syfte att ge dig möjlighet att kommunicera, samarbeta och dela innehåll med andra användare som du utser samt ge användare möjlighet att kontakta designer, skicka in projekt och få bud för designtjänster samt på andra sätt kontakta användare och designer eller andra leverantörer.

f) För att kommunicera med dig via olika kanaler: i syfte att kommunicera med dig angående ditt konto eller din beställning, inklusive för att ge kundservice gällande detta, skicka kommunikation gällande din användning av våra tjänster, till exempel påminnelser om din pågående design, meddela dig när du får nya meddelanden från en annan användare, svara på din begäranden och frågor, skicka dig viktiga uppdateringar och presentationer som rör våra webbplatser och appar eller våra produkter och tjänster (exempelvis produktåterkallelser eller säkerhetsärenden) samt bjuda in dig att ge oss feedback om våra tjänster och vårt kundserviceteam.

g) Marknadsföring av våra produkter och tjänster till dig (inklusive att tillhandahålla erbjudanden med co-branding tillsammans med våra partner eller anknutna Cimpress-företag): i syfte att stödja våra marknadsförings- och reklamaktiviteter, inklusive att skicka dig erbjudanden och kampanjer för våra produkter och tjänster eller produkter och tjänster som erbjuds av våra partner eller anknutna Cimpress-företag, skicka dig nyheter om pågående produkter, tjänster och designer, kontakta dig om information som vi tror kan vara intressant för dig, leverera mer relevant reklam till dig (på både våra webbplatser och hemsidor från tredje part), mäta, anpassa och förbättra våra reklam- och marknadsföringskampanjer samt hantera kampanjaktiviteter (såsom lotterier, hänvisningsprogram eller tävlingar) som du deltar i. Om du har registrerat dig för att få marknadsföringsuppdateringar använder vi profilering för att se till att reklammaterialet anpassas utefter dina preferenser och vad vi tror du kan vara intresserad av. Detta medför ingen betydande konsekvens eller juridisk inverkan för dig.

h) Anpassning: i syfte att tillhandahålla integrerade och anpassade tjänster, produkter och erbjudanden, däribland utförande av marknadsföring och/eller marknadsforskning, anpassa vår kommunikation med dig, anpassa det innehåll du ser så att du får funktioner och information som passar dina intressen och preferenser samt att gruppera användare av våra tjänster baserat på exempelvis användning av och demografi.

i) Säkerhet: i syfte att förhindra och upptäcka bedrägeri, obehöriga aktiviteter, åtkomst och annat missbruk, förbättra säkerheten för vårt nätverk och våra informationssystem samt förbättra datasäkerheten och förebyggandet av bedrägeri. I säkerhetssyfte kan vi utföra profilering baserat på dina interaktioner med våra tjänster, din profilinformation och annat innehåll som du skickar till oss samt information som erhålls från tredje parter (för att till exempel låsa stulna konton eller konton som används för skräppost/bedrägeri).

j) För att kunna uppfylla juridiska skyldigheter: vi kan behöva uppge din personliga information som svar på domstolskallelser, domstolsbeslut och andra juridiska begäranden från myndigheter och rättsväsende, för att hantera, försvara och lösa juridiska anspråk och tvister, för utredningar och regelefterlevnad, för att framtvinga de villkor som gäller för våra tjänster, för att uppfylla juridiska krav från myndigheter eller för att skydda rättigheter, egendom, säkerhet och trygghet för Vista, våra anställda, kunder och andra.

5. På vilken juridisk grund samlar vi in din personliga information?

Vissa lagar kräver att vi informerar dig om de juridiska grunderna för vår bearbetning av din personliga information. Enligt detta kan vi bearbeta personlig information för följande juridiska grunder:

-Genomförande av avtal: där insamling och behandling av din personliga information är nödvändig i syfte att genomföra ett avtal eller vidta nödvändiga steg för att ingå avtal med dig (för att till exempel genomföra din beställning eller tillhandahålla dig kundservice och teknisk support).
-Efterlevnad med juridisk skyldighet: där det är nödvändigt för att uppfylla en relevant juridisk eller regelmässig skyldighet som vi har (för att till exempel svara på begäranden från rättsväsende).
-Våra legitima affärsintressen: i syfte att främja våra legitima affärsintressen, däribland:
◦ att underhålla och förbättra våra tjänster, användarupplevelsen och affärsverksamheten samt utveckla nya funktioner, produkter eller tjänster
◦ att medge ditt deltagande i interaktiva funktioner som du väljer att använda på våra webbplatser and tjänster samt anpassa våra tjänster (genom att till exempel presentera innehåll som anpassats för dig)
◦ att kommunicera med dig, meddela dig om händelser eller ändringar av våra tjänster eller på annat sätt svara på dina frågor och begäranden om information
◦ att förutom där samtyckte krävs enligt gällande lag genomföra marknadsföringsaktiviteter för att erbjuda dig produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dig via e-post, till exempel kampanjer för våra produkter och tjänster
◦ för dataanalys och rapportering (för att till exempel avgöra hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är eller förstå hur våra tjänster används)
◦ för granskningar samt övervakning och förebyggande av bedrägeri
◦ för att skydda och försvara våra och tredje parters juridiska rättigheter och intressen.
◦ Vid användning av personlig information för Vistas legitima intressen utförs detta på ett proportionellt sätt som respekterar din rätt till integritet.
-Med ditt samtycke: När det behövs enligt gällande lag erhåller Vista ditt samtycke innan din personliga information bearbetas (exempelvis för direkt marknadsföringskommunikation). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt avsnittet Kontakta oss nedan.

6. Barn.

Våra tjänster riktar sig inte till barn och är inte avsedda att användas av barn som är yngre än sexton (16) år, och barn som är yngre än detta får inte skapa ett konto eller på annat sätt lämna sin personliga information. Om vi får kännedom om att ett barn under sexton (16) år har skickat personlig information via våra webbplatser och/eller appar tar vi bort barnets personligt identifierbara information från våra arkiv. Om en förälder eller vårdnadshavare får kännedom om att dennes barn har skickat sådan information via våra webbplatser och/eller appar bör föräldern eller vårdnadshavaren kontakta oss på [email protected] så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

7. Vem uppger och delar vi din personliga information med?

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

Tjänsteleverantörer
Vi uppger din personliga information till tjänsteleverantörer från tredje part för att få hjälp med
– att hantera eller leverera din beställning
– att lagra och skydda data
– att behandla betalningar
– hemside- och plattformsdrift
– molnlagring
– marknadsföring, analys och bedrägeribekämpning och
– kundservice.
Dessa tjänsteleverantörer får endast använda din information i samband med den specifika tjänst som de tillhandahåller för vår räkning.

Bland Vistas signaturtjänster och närstående bolag
Vista och dess signaturtjänster drivs under ett antal dotterbolag och utgör en del av Cimpress plc-koncernen. Vi kan dela din information internt bland våra dotterbolag för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Detta gör att vi kan erbjuda funktioner såsom möjligheten att använda dina Vista-kontouppgifter på alla våra webbplatser och appar där det är tillgängligt samt att sömlöst lägga till dina kontaktuppgifter och innehåll till ditt Vista-konto.

Den information som samlas in av oss kan även användas till att förbättra andra produkter och tjänster från Vista, inklusive men inte begränsat till VistaPrint, VistaCreate, 99designs från Vista och Vista x Wix, samt för analys, kundservice, marknadsföring och andra syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Alla företag i Cimpress plc-koncernen har en avtalsenlig skyldighet att följa villkoren i denna sekretesspolicy och att skydda din information. Vi begränsar även åtkomsten till din personliga information till de anställda som har behov av att använda uppgifterna och som är skyldiga att skydda uppgifterna och se till att de hålls konfidentiella. Delning av personlig information av Cimpress-dotterbolag i EES, Storbritannien och Schweiz med Cimpress-dotterbolag som är utanför dessa områden sker endast med en godkänd överföringsmekanism som beskrivs närmare nedan.

Partners
Vi kan erbjuda produkter eller tjänster som tillhandahålls av våra partner. Om du väljer att ta del av sådana erbjudanden kan våra partner få åtkomst till och bearbeta din personliga information. Våra partner kan även dela viss personlig information som de samlar in om dig med oss. Vi rekommenderar att du läser deras sekretesspolicyer för att få mer information om hur de behandlar och delar din personliga information. Vi kan även dela din personliga information då du enligt de tjänster som vi tillhandahåller instruerar oss att dela din personliga information med en annan användare eller med en tjänsteleverantör från tredje part, detta i syfte att integrera våra tjänster med en tjänst som de kan tillhandahålla, exempelvis med en tryckpartner, webbplatsutvecklare eller tjänsteleverantör för webbutveckling från tredje part, så att de kan tillhandahålla dig en tjänst.

Rättsväsende, fusioner och andra situationer
Vi kan även dela din personliga information enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag, inklusive för att verkställa våra villkor och avtal med designer, eller för att skydda våra eller andras rättigheter eller egendom. Vi kan även vara tvungna att svara på begäranden från rättsväsende, men endast om sådan ordningsmakt uppfyller standarderna för erhållande av personlig information som följer lokala lagar och dataskyddskrav. Mer information kan du läsa i vår rättsväsendepolicy.
Slutligen kan vi uppge delar av eller all din personliga information till en eller flera tredje parter vid händelse av fusion, förvärv, tillgångsförsäljning, konkurs, insolvens, företagsomstrukturering eller liknande händelser som involverar oss.

8. Dataöverföring.

Vista är ett internationellt företag som bedriver verksamhet globalt. Den information som vi samlar in om dig kan enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy kommas åt, behandlas, lagras i eller överföras till länder som kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du bor, till exempel USA, Australien, Brasilien, Jamaica och Filippinerna. Vi bedömer de omständigheter som föreligger vid alla dataöverföringar mellan gränser och har lämpliga skyddsmekanismer som kräver att din personliga information fortsätter att skyddas i enlighet med denna sekretesspolicy. Exempelvis kan Cimpress plc-koncernen, leverantörer från tredje part eller partner vara utanför EES, Storbritannien eller Schweiz. I de fall då din personliga information överförs till länder utanför dessa områden ser vi till att det finns ett tillräcklighetsbeslut från Europeiska kommissionen gällande mottagarlandet eller att överföringen ska genomföras med en godkänd överföringsmekanism, till exempel med hjälp av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för sådan överföring av din personliga information samt tillämpning av specifika tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder.

Överföringar inom Cimpress plc-koncernen omfattas av ett avtal som ingåtts av Cimpress plc-koncernens dotterbolag (ett internt koncernavtal) och som enligt avtalet kräver att varje medlem säkerställer att personlig information får en lämplig och konsekvent nivå av skydd när den överförs inom Cimpress plc-koncernen.

9. Vilka rättigheter har du att få åtkomst till och kontrollera användningen av din information?

Enligt gällande lag och beroende på vissa villkor kan du ha följande rättigheter:

-Åtkomst: Åtkomst till din personliga information och erhållande av en kopia av den personliga information som vi lagrar om dig.
-Korrigering: Korrigering eller uppdatering av felaktig eller ofullständig personlig information.
-Radering: Begäran om att vi raderar din personliga information (eller ändrar den så att den inte är identifierbar).
-Invändning: Invändning mot behandlingen av din personliga information.
-Portabilitet: Begära dataportabilitet för personlig information som uppges av dig.
-Begränsning: begränsa behandlingen av din personliga information (när det finns juridisk grund för detta).
-Återkalla samtycke: återkalla ditt samtycke då behandling bygger på samtycke som du tidigare har gett (till exempel för direkt marknadsföring).
-Inlämna ett klagomål: utöva dina rättigheter genom att kontakta oss direkt eller lämna in ett klagomål till en lokal tillsynsmyndighet.

Vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi vidtar ytterligare åtgärd gällande din begäran.

10. Hur utövar du dessa rättigheter?

Åtkomst, korrigering, kopiering, radering, portabilitet_
Du kan utöva vissa av de rättigheter som anges ovan genom att gå till sidan Kontoinställningar och uppdatera din personliga information och dina preferenser.

Du kan även kontakta vår kundservice för att utöva rättigheter som anges ovan via någon av de metoder som står i avsnittet Kontakta oss nedan.

Avanmäla sig från marknadsföringskommunikation_
Du kan när som helst ändra marknadsföringspreferenser genom att klicka på länken "avbryt prenumeration" längst ned i ett e-postmeddelande med marknadsföring, ändra marknadsföringspreferenser i Kontoinställningar för respektive Vista-signaturtjänst eller kontakta kundserviceteamet enligt avsnittet Kontakta oss nedan.

Även om du avanmäler dig från att ta emot marknadsföring via e-post, telefon eller via post kan vi ändå kommunicera med dig via någon av dessa kanaler när det gäller dina beställningar, ditt Vista-konto eller i andra administrativa syften (exempelvis kommunikation som rör en väntande beställning, ett olöst kundserviceärende eller en policyuppdatering). Om du inte vill få kommunikation från Vista behöver du radera ditt Vista-konto.

inlämna ett klagomål
Om du har ett klagomål om denna sekretesspolicy eller vår sekretesspraxis kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] så att ditt ärende kan hanteras direkt. Vi ber att du försöker lösa eventuella ärenden hos oss först. Dock har du rätt att när som helst kontakta din lokala tillsynsmyndighet.

Du kan även inlämna ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet om du befinner dig i:
– EES/Schweiz genom att kontakta den lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd.
– Storbritannien genom att kontakta UK Information Commissioner’s Office (ICO) på https://ico.org.uk/make-a-complaint/.
– Australien genom att kontakta Office of the Australian Information Commissioner på www.oaic.gov.au.
– USA genom att kontakta relevant dataskyddskommissionär i den amerikanska delstat som ärendet gäller.

11. Vad händer när du begär att ditt konto ska raderas?

När du har kontaktat oss om att radera den personliga information som vi har om dig, och vi har verifierat din identitet, stänger vi därefter ditt Vista-konto och raderar din personliga information från våra system.

Observera att även när du ber oss att radera din information så kan vi tillåtas enligt lag att behålla viss information (till exempel transaktions- eller leveransposter), och vi kan fortfarande behålla anonym information om sådant som hur kunder interagerar med våra tjänster.

När vi har behandlat din begäran förlorar du omedelbart åtkomst till följande:
– ditt Vista-konto
– inloggningsnamn och lösenord för ditt Vista-konto
– beställningshistorik i Vistas signaturtjänster
– produkter som du har designat och lagrat samt tjänster som du har använt
– uppladdade bilder, lagrade designer och annat innehåll i Vistas signaturtjänster.

Radering av ditt Vista-konto är en permanent ändring. Den kan inte ångras.

12. Hur länge behåller vi din personliga information, och hur skyddar vi den?

Vi behåller endast din personliga information så länge som det behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre kvarhållningsperiod krävs eller tillåts enligt lag (till exempel transaktions- eller leveransposter).

Vista har implementerat tekniska, fysiska och administrativa skydds- och säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda mot obehörig åtkomst, avslöjande, användning av och ändring av personlig information. Dessa åtgärder inkluderar men är inte begränsade till krypteringsmetoder, åtkomstkontroller, kontrollerad administration av användarrättigheter och begränsning av åtkomst till personlig information till dem som har affärsbehov av sådan åtkomst relaterat till Vista och enligt beskrivning häri. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsprocedurer i syfte att överväga nya tekniker och metoder.

Tänk på att skyddet av din personliga information även är ditt ansvar. När du upprättar ett Vista-konto bör du välja ett starkt lösenord och hålla det hemligt genom att inte dela det med andra. Du kan byta lösenord så ofta du vill genom att gå till Kontoinställningar. Om du misstänker att säkerheten för ditt konto har komprometterats (till exempel att ditt lösenord har läckts) eller att någon annan använder ditt konto bör du informera oss omedelbart.

Vi tar informationssäkerhet och integritet på största allvar, och vårt mål är att tillhandahålla en säker och trygg webbplats för alla användare. För att nå målet har vi implementerat ett säkerhetsprogram för att identifiera och åtgärda säkerhetsproblem, och vi använder externa säkerhetsforskare för att rapportera sårbarheter. Om du tror att du har hittat ett säkerhetsproblem på våra webbplatser eller i våra appar bör du kontakta [email protected].

13. Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som ofta inkluderar en unik identifierare som lagras på din enhet när du besöker vissa Vista-webbsidor. Cookies är användbara eftersom de gör att en hemsida kan känna igen en användares enhet.

För att du ska få den bästa upplevelsen anpassar Vista och dess signaturtjänster sina webbplatser och appar så att det mest relevanta innehållet och de mest användbara erbjudanden visas. Våra webbplatser och appar använder cookies som bland annat hjälper dig navigera mellan sidor på ett effektivt sätt, lagrar dina inställningar och förbättrar din upplevelse på våra webbplatser och i våra appar. De kan även bidra till att säkerställa att annonser du ser på nätet är relevanta för dig och dina intressen.

Om du vill veta mer om vilken typ av cookies VistaPrint använder kan du läsa vårt cookiemeddelande.

14. Hur kan du hantera vilka cookies som placeras på din enhet?

Använda webbläsarkontroller
Hjälpmenyn i menyraden i de flesta webbläsare berättar hur du kan aktivera eller hindra din webbläsare från att acceptera nya cookies, hur du ställer in webbläsaren att meddela dig när du får en ny cookie och hur du avaktiverar cookies helt och hållet. Du kan också avaktivera eller ta bort liknande data som används av webbläsarens tillägg, såsom flashcookies, genom att ändra inställningarna för tilläggen eller besöka tillverkarens webbplats. Observera att om du avaktiverar eller raderar vissa cookies kommer våra hemsidor inte att fungera korrekt.

Tredjepartscookies
När du använder våra webbplatser och appar kan du se innehåll som tillhandahålls av ett annat företag. Om du delar Vista-innehåll med vänner via sociala nätverk, såsom Facebook och Twitter, kan dessa sociala nätverk placera cookies i din webbläsare. Vi saknar åtkomst till eller kontroll över cookies som används av dessa företag eller av tredjepartswebbplatser. Om du vill välja bort cookies som skapas genom att dela Vista-innehåll via sociala nätverk, såsom Facebook och Twitter, föreslår vi att du kontrollerar dessa tredje parts hemsidor för mer information om deras cookies och hur du hanterar dem.

Om du vill veta mer om tredjepartscookies och hur du väljer bort dem, se www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

15. Kontakta oss.

Om du har allmänna frågor om våra tjänster, vill uppdatera dina inställningar för marknadsföring, ändra din information eller utöva dina rättigheter att få åtkomst till och kontrollera användningen av din information kontaktar du kundserviceteamet enligt nedanstående:

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller vår sekretesspraxis kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Du kan även skicka en begäran skriftligen till den personuppgiftsansvariga enligt ovanstående. Ange ditt namn, din e-postadress, din postadress och ditt/dina telefonnummer i brevet samt din specifika begäran.

Gällande GDPR (artikel 27) kan du kontakta vår EU-representant på Vistaprint B.V., Hudsonweg 8, 5928 LW Venlo, Nederländerna.

Gällande GDPR för Storbritannien (artikel 27) kan du kontakta vår brittiska representant på Cimpress (UK) Limited, c/o Cogency Global (UK) Limited, 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL, London EC3N 3AX, Storbritannien.

16. Ändringar av denna sekretesspolicy.

Då och då kan vi komma att ändra denna sekretesspolicy för att beakta ny teknik, branschpraxis, regelkrav eller för andra ändamål. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy i enlighet med gällande lag. Om vi gör det publicerar vi den reviderade sekretesspolicyn och uppdaterar datumet ”Senast uppdaterad” längst upp. Titta tillbaka där regelbundet. När det gäller materialändringar meddelar vi dig också. När så krävs enligt gällande lag erhåller vi ditt samtycke. Meddelande kan ske via e-post till den senaste e-postadress som du angav till oss genom publicering av meddelandet om sådana ändringar på våra webbplatser och appar och/eller på annat sätt som följer gällande lag. Din fortsatta användning av tjänsterna anses utgöra godkännande av detta.