Coronaviruset/covid-19: Vistaprint-uppdateringar samt frågor och svar

Många olika typer av restriktioner har införts runtom i världen. Kan jag fortfarande beställa produkter och få dem säkert levererade?
– Vistaprints tjänster är i drift över hela världen och våra medarbetare har även fortsättningsvis ett bra samarbete med utomstående fraktpartners för att säkerställa att beställningarna levereras i tid och utan problem.

Vilka åtgärder vidtar ni för att upprätthålla medarbetarnas säkerhet??
– Våra medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. På alla våra anläggningar finns det lokala förhållanden att ta hänsyn till och vi arbetar proaktivt för att minska risken för överföring till och bland våra medarbetare på varje anläggning. Vi har bett alla medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån att göra det. Vi utvärderar kontinuerligt ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga för att säkra våra medarbetares hälsa och säkerhet.
– För de anläggningar där personalen måste vara på plats för att utföra sitt jobb har vi utökat städning, desinficering och andra rengöringsåtgärder.

Har det förkommit några störningar i servicen till Vistaprints kunder?
– Vi har upplevt väldigt begränsat med störningar i servicen till våra kunder under den här tiden.
– Tror ni att produktionen kommer att stängas ner?
– För närvarande förväntar vi oss inte att några av våra produktionsfabriker kommer att behöva stängas ner. Det skulle dock vara oansvarigt av oss att inte planera för värsta tänkbara scenario. Därför har vi utformat och testat beredskapsplaner för fortsatt verksamhet i det fall någon av alla våra produktionsfabriker eller kundtjänstanläggningar skulle utsättas för utmaningar.
– Våra medarbetares hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. I våra produktionsfabriker eller kundtjänstanläggningar där personalen inte kan utföra sina arbetsuppgifter på distans har lokala chefer förberett lämpliga åtgärder som bland annat innefattar utökad städning och desinficering, justering av arbetsskift så att de inte överlappar varandra och funktioner för att hålla koll på de enskilda medarbetarnas temperatur för att säkerställa fortsatt god hälsa och säkerhet.

Vad skulle effekten bli av en tillfällig stängning av en produktionsfabrik och/eller kundtjänstanläggning?
– Som ett globalt företag har vi möjlighet att omfördela produktion och kundfrågor till icke drabbade faciliteter om det skulle behövas. Vi har upprättat beredskapsteam inom Vistaprint och har öppna kommunikationskanaler med andra Cimpress-verksamheter där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och lärdomar.

Tror ni att det kommer att förekomma några störningar i er distributionskedja?
– Vår distributionskedja är som alltid stark och vi har råmaterial på lager för de kommande månaderna.

__ Användbara resurser för småföretag:__
– Gov.ie – information om covid-19 för arbetsgivare och anställda
– Irish SME Association – coronaviruset
– Världshälsoorganisationen – sida med information om coronaviruset