Vi hjälper dig.

Hur tar jag bort text från min design?

Ta bort ett textfält helt och hållet

  1. Klicka på den text som du vill ta bort.
  2. Klicka på Radera i textverktygsfältet. 
  3. Texten tas bort från din design.

Delete_Text.gif

Ta bort flera textfält samtidigt

  1. Tryck på CTRL och klicka på de textfält som du vill ta bort. 
  2. Klicka på Radera i textverktygsfältet.
  3. Alla textfält tas bort från din design.

Delete_Text_Fields.gif

 

Obs! Om du raderar ett textfält av misstag kan du ångra åtgärden eller lägga till ett nytt textfält genom att klicka på knappen Lägg till ny text .

Delete_Text_Fields.gif